בית המשפט קבע, עיתונאי יפצה את שפי פז וסוזי כהן-צמח לאחר שכינה אותן ניאו-נאציות

מן התקשורת
Call Now Button