גם לחשוד יש זכויות

מן התקשורת

מאמר עו"ד איתמר ברקאי בעניין תיקון החוק כך שעורך דין יוכל ללוות חשוד בפלילים בתוך חדר החקירה. לאור העלאת האפשרו בדבר תיקון חקיקה אשר יאפשר לנחקר בהליך פלילי להיכנס לחקירה כאר הוא מלווה בעורך דינו, נתבקש עו"ד איתמר ברקאי לחוות דעתו על תיקון חקיקה שכזה וכיצד ישנה את המצב החוקי בעניין זה כיום..


גם לחשוד יש זכויות

Call Now Button