דרכי התנהלות בקבלת דו"ח

אהבתם? שתפו

קיבלתי דו"ח תנועה (ברירת משפט), מה באפשרותי לעשות?

 

  • אפשרות ראשונה (ולא מומלצת)- להתעלם מהדו"ח ולהמשיך כאילו לא נתקבל. אופציה זו אומנם עשויה להוות כפורקן לכעס על קבלת הדו"ח ("אני אראה להם") אך הלכה למעשה הדבר יהיה בעוכריו של מקבל הדו"ח, שכן כעבור 90 יום מיום קבלת הדו"ח יורשע מקבל הדו"ח בביצוע העבירה, "יזכה" בכפל קנס (למשך ששת החודשים הראשונים ממועד רישום הדו"ח) ולרישומן של נקודות חובה כנגדו במשרד הרישוי (ככל שמדובר בעבירה נושאת נקודות).

 

  • אפשרות שנייה- בקשה להמרת הדו"ח לדו"ח אזהרה. ככל שלמקבל הדו"ח וותק החזקה ברישיון נהיגה של לפחות 10 שנים, ובחמש השנים שקדמו לעבירה בגינה קיבל את הדו"ח היה עברו נקי לגמרי מעבירות תנועה (דו"חות חנייה עירוניים אינם נחשבים כעבירה לעניין זה), וכן הוא מודה בביצוע העבירה, יוכל מקבל הדו"ח לפנות בתוך 30 ימים מיום קבלת הדו"ח בבקשה להמרתו בדו"ח אזהרה שאינו טומן בחובו קנסות או נקודות. יש לציין שכעיקרון כל דו"ח ברירת משפט יכול להיות מומר לדו"ח אזהרה ככל שעומדים בתנאים דלעיל, אך ככל שמדובר בעבירות חמורות אשר נסיבות קיומן יצר סיכון או הפרעה, לא יומר הדו"ח באזהרה. כך, לדוגמא, עבירות רמזור אדום, עבירות עקיפה, חניה במקום השמור לרכב נכה, עבירות הובלת מטען במשקל חורג ואי ציות לתמרור עצור, הינן עבירות בגינן לא יומר דו"ח לדו"ח אזהרה.

 

  • אפשרות שלישית- בקשה לביטולו של הדו"ח בתוך 30 יום מיום קבלתו. בקשה שכזו תיבחן על ידי תובע משטרתי אשר יחליט האם יש בטענות מקבל הדו"ח בכדי להביא לביטולו. ככל שבקשת הביטול תידחה, רשאי מקבל הדו"ח להגיש בקשה להישפט. יש לשים לב, כי בקשה להישפט יש להגיש בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח. הגשת בקשה לביטול הדו"ח אינה, לכשעצמה, עוצרת את מניין הימים להגשת הבקשה להישפט. הבקשה להשפט תוגש באמצעות ספח המצורף לדו"ח.

 

  • אפשרות רביעית- רישום הדו"ח על אחר. ככל שמקבל הדו"ח אינו מי שביצע את העבירה בפועל (לדוגמא בעבירות מצלמה), רשאי מקבל הדו"ח לפנות בתוך 30 יום ממועד קבלת הדו"ח בבקשה להסבת הדו"ח על שמו של אחר. כמובן שהסבת הרישום אינה נעשית אך על בסיס בקשתו של מקבל הדו"ח, ולבקשה זו יש להוסיף מסמכים המעידים על הסכמתו של האחר להסבת הדו"ח על שמו.

 

  • אפשרות חמישית- תשלום הדו"ח בתוך 90 יום ממועד קבלתו. יש לשים לב לכך שתשלום הדו"ח מהווה, הלכה למעשה, הודאה בביצוע העבירה, דבר אשר עשוי לגרור אף רישום נקודות חובה למקבל הדו"ח בהתאם לקבוע לאותה עבירה.

 

אם בחרת שלא לשלם את הדו"ח וביקשת להישפט, מומלץ ביותר לפנות לקבלת שירותיו של עורך-דין המתמחה בתחום התעבורה. משרדנו ישמח לעמוד לשירותך בכל הדרוש, מייעוץ והכוונה וכלה בייצוג בפני כל ערכאה משפטית.

 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button