התיישנות דו"חות והזמנות לדין

אהבתם? שתפו

התיישנות דו"חות

התיישנות על דו"חות מתחלקת לשניים: דו"חות שניתנים על אתר ושאמורים להישלח בדואר לעובר העבירה, ודו"חות מצלמה (המדובר בדו"חות מהירות או דו"חות בגין עבירות רמזור אשר נשלחים לביתו של בעל הרכב יחד עם צילום העבירה).

ככלל, וכפי המפורט בסעיף 225א בחוק סדר הדין הפלילי, התיישנות על הסוג הראשון של הדו"חות, תחול בחלוף שנה ממועד ביצוע העבירה, בעוד שהתיישנות על דו"חות מצלמה תחול בחלוף ארבעה חודשים בלבד מיום ביצוע העבירה.

כמו כן, ככל ומדובר ברכב חדש או ברכב מסוג שקבע שר התחבורה, תקופת ההתיישנות תעמוד על 6 חודשים מיום ביצוע העבירה.

פרט חשוב נוסף שמצוין בסעיף מבהיר, כי ככל שמקבל הדו"ח כופר באשמתו תוך טענה כי אחר ביצע את העבירה, ובהתאם לכך נדרשת הסבתו של הדו"ח על שמו של אחר, ניתן יהיה להאשים את אותו אחר בביצוע העבירה בתוך שנתיים מיום ביצועה. ככל שהדו"ח יישלח לאחר בחלוף תקופה זו, תחול עליו התיישנות.

התיישנות הזמנה לדין

בעניינן של הזמנות לדין, סעיף 239א בחוק סדר הדין הפלילי קובע, כי בחלוף שנה מיום ביצוע העבירה, וככל שמדובר בעבירה שלא גרמה לתאונת דרכים הכוללת נפגעים בנפש או נזק לרכוש וככל שבמהלך השנה לא זומן הנהג לחקירה או שלא נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה, תחול התיישנות על העבירה ולא יוגש בעניינה כתב אישום.

הסבת ההזמנה לדין על שמו של אחר, תאפשר הגשת כתב אישום כנגד האחר ובלבד שלא חלפו שנתיים ממועד ביצוע העבירה.

ככל שמדובר בעבירה שצולמה, לא יוגש כתב אישום ולא תשלח הזמנה למשפט כנגד מבצע העבירה ככל שעברו ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה (או שישה חודשים כאמור לעיל בעניין רכב חדש או רכב שקבע שר התחבורה) ובזמן זה לא זומן לחקירה או שנשלחה לו הודעה בדבר ביצוע העבירה.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button