ליווי וייצוג קורבנות עבירה

אהבתם? שתפו

בין כלל התיקים בהם מטפל משרדנו, מטפל משרדנו אף בייצוגם של הנמצאים בצידו האחר של המתרס בהליך הפלילי, קרבנות העבירה עצמם. 

בצורת המשפט הנהוגה בישראל, קולם של קורבנות העבירה כמעט ואינו נשמע למעט בשלב מסירת התלונה במשטרה, במהלך עימות עם החשוד/נאשם בתחנת המשטרה (ככל שעימות שכזה נערך) ובמועד מסירת עדות קורבן העבירה בבית המשפט. גם לאחר חקיקתו של חוק זכויות נפגעי עבירה (החוק המגדיר מיהו נפגע עבירה ומסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה) עדיין ניתן לראות כי זכויותיהם של נפגעי עבירה מתקבצות בסופו של יום לזכויות כלליות בלבד אשר אינן מעניקות לקורבן העבירה עצמו אפשרות ממשית להיות חלק מן ההליך הפלילי ויכולת הקורבן להשפיע על ההליך הינה מינימלית עד כדי שאינה קיימת. זכויות קורבן העבירה למעשה מאפשרות לקורבן לשמש כגורם "משקיף" אשר בקשותיו, טענותיו ורצונותיו מהווים גורם אשר המדינה רשאית להתייחס אליו במכלול שיקוליה אך אלו אינם מחייבים את המדינה בפעולותיה. 

לאור האמור לעיל, ישנה חשיבות מכרעת לליווי קורבן עבירה על ידי עורך דין הבקיא בדין הפלילי. קורבנות עבירה, אשר על פי רוב אינם בקיאים בחקיקה, בפסיקה, בזכויותיהם ובהתנהלות הרשויות החוקרות והתובעות, עשויים לגלות שחרף היותם קורבנות למעשים פליליים, מרגע הגשת התלונה הם לא יותר מעוד "תלונה" ומרגע זה והילך התנהלות המדינה בעניינם היא בגדר חידה. 

משרדנו מלווה קרבנות עבירה החל מרגע שזו בוצעה כלפיהם, דרך בחינת המקרה ומתן ייעוץ משפטי ראשוני, סיוע לקרבן העבירה בקבלת טיפול רפואי ונפשי, הסבר על ההליכים המשפטיים הצפויים מרגע הגשת התלונה והכנה אליהם, מעקב וליווי משפטי צמוד לקרבן העבירה על מנת להבטיח שזכויותיו יישמרו לכל אורך ההליך הפלילי וכלה בסיומם של כלל ההליכים המשפטיים. כמו כן, במקרה בו תלונת קרבן העבירה אינה מבשילה לכדי הגשת כתב אישום כנגד הפוגע, מסייע משרדנו בהגשת עררים על החלטת הרשות החוקרת להימנע מהגשת כתב אישום ובמקרים המתאימים אף בהגשת קובלנה פלילית מטעם קרבן העבירה עצמו. 

במקביל להליך הפלילי, יכול קורבן עבירה להגיש גם תביעה אזרחית לפיצוי כספי כנגד מי שפגע בו וכלפי מי שסייע לגרימתה של אותה פגיעה. הליך זה הינו הליך נפרד ובלתי תלוי בקיומו של הליך פלילי וגם אם לא הוגשה תלונה במשטרה מסיבה כזו או אחרת, עדיין יוכל קורבן העבירה להגיש תביעה אזרחית. יחד עם זאת, ככל שהוגשה תלונה בגין הפגיעה והפוגע אף הורשע בדין, יכול פסק הדין הפלילי לסייע רבות בתביעה האזרחית שכן יהווה ראיה מהותית ומכרעת לעניין הוכחת אשמתו של הפוגע גם בהליך האזרחי. 

חשוב לציין, כי בניהולו של ההליך הפלילי המטרה העומדת לנגד עיני התביעה הינה הרשעתו של הפוגע והענשתו בהתאם לקודקס הפלילי. ענייניו האישיים של הקורבן והאינטרס של הקורבן בפיצוי כספי על הפגיעה שחווה, אינם מעניינה ומשיקוליה של התביעה (למרות שכעניין שבשגרה דורשת זו פיצוי סמלי לקורבן במסגרת ההליך הפלילי) וככל שקורבן העבירה מבקש לקבל פיצוי ראוי בגין המעשים כלפיו, הרי שתביעה אזרחית היא המסלול הנכון לשם השגת מטרה זו. 

משרדנו מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג מקצועי לקורבנות עבירה לאורך כל שלבי ההליך הפלילי, וכן בייעוץ וייצוג מקצועי בהליכים אזרחיים כנגד מי שפגע בהם שלא כדין. אם נפלתם קורבן לעבירה פלילית, דעו שיש מי שיעמוד לצידכם לאורך כל הדרך! פנו עוד היום למשרדנו ויחד נפעל למימוש זכויותיכם. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button