מידע שימושי לעד, לנחקר ולעצור

אהבתם? שתפו

זומנת לחקירה פלילית?

להלן מידע אשר עשויי להיות שימושי ככל שמצאת את עצמך בחקירה תחת אזהרה או כמוסר עדות :

1. זומנת למשטרה, ברר תחילה מהו מעמדך ראשית, ברר האם זומנת למסור עדות כעד לאירוע או זומנת כנחקר תחת אזהרה? כמו כן, במועד הזימון עמוד על כך כי בנוסף למעמדך תוסבר לך גם מהות הזימון (מהו האירוע בגינו אתה מוזמן וכו'). מדובר בזכות בסיסית העומדת לך לשם ידיעה לקראת מה אתה הולך. ברובם המכריע של המקרים תיתקל בסירוב למתן הסברים תוך שייאמר לך כי כשתתייצב בתחנה תקבל את כל ההסברים. זה המקום להבהיר, כי ככל שזומנת לחקירה/מסירת עדות, זכותך לקבל את המידע האמור ובהיעדר מסירתו זכותך להימנע מהתייצבות. יתרה מכך, כאשר מדובר בזימון טלפוני, הרי שהמוזמן אינו יודע באמת מי הוא הדובר מצידו השני של הקו והאם אכן מדובר בשוטר או שמא הדובר מצידו השני של הקו הינו מתחזה. על כן, ככל שזומנת טלפונית, עמוד על כך שזימונך יישלח אליך בדואר רישמי (פרטיך ומקום מגוריך נמצאים במאגרים הזמינים לרשויות החקירה, לכן רצוי להיזהר ממסירת פרטים אישיים בטלפון לגורם זר אשר אינך בוטח בו וכאשר ממילא אם מדובר באיש משטרה/יחידה חוקרת אחרת אינו זקוק לקבלם ממך). כמו כן דע, כי גם במקרה בו זימונך נעשה בכתב, אינך מחוייב להתייצב ובמצב שכזה, לשם חיובך להתייצב יידרש צו של בית משפט למעצרך ולשם הבאתך לחקירה (צו אשר לא יינתן בנקל וללא נימוקים משכנעים וידרוש מהרשות החוקרת השקעת זמן נוספת אשר עשויה לשחק לטובתך). יחד עם זאת, אין לראות באמור לעיל משום המלצה לסרב להתייצב בתחנת המשטרה באופן גורף כאשר לא נמסר כלל המידע בעת הזימון, ובכל מקרה מיד לאחר קבלת הזימון ובטרם קבלת החלטה בדבר הדרך המתאימה ביותר לנהוג, צור קשר עם עורך-דין פלילי לשם קבלת ייעוץ ראשוני. דאג להמציא לעורך-הדין מידע רב ככל הניתן לגבי זימונך, הסיבה לזימונך (ככל שידועה לך), מעמדך כעד או נחקר באזהרה, וכל מידע המצוי ברשותך בנוגע לאירוע נשוא הזמנתך ו/או האירוע בגינו לדעתך עשויה הייתה הרשות החוקרת לזמנך, זאת על מנת שניתן יהיה לסייע לך באופן מיטבי בגיבוש עמדתך וטיעוניך בחקירה. 

ככל שזומנת כנחקר, דאג כי כבר בתחילת החקירה יוסבר לך באופן ברור מהן החשדות המיוחסים לך ובגין איזה אירועים, לרבות מועד האירועים (תאריך ושעה), מקום האירוע, אופן הפעולה המיוחסת לך ומיהן הנפשות הפועלות באותם אירועים. זוהי זכותך. כמו כן, עמוד על כך שיוצגו בפניך ראיות כלשהן לחשדות המיוחסים לך ואשר עליהן מתבסס זימונך לחקירה. דרוש כי כל ראייה שנטען שקיימת כנגדך במהלך החקירה תוצג בפניך! אל תקבל את דבריו של החוקר לקיומן של ראיות כ"דברי אלוהים חיים" ועמוד על כך שאלו יוצגו בפניך על מנת שתוכל להשיב על שאלות בנוגע לאותן "ראיות". עמוד על דרישותיך אלו ללא פחד וללא מורא, וככל שלא הבנת דבר מה מההסברים והתשובות שקיבלת דרוש כי יוסברו לך שוב עד שתבין. בשום פנים ואופן אל תאפשר תחילתה של חקירה כאשר אינך מבין היטב את מהות החקירה ואת החשדות המיוחסים לך!

2. הזכות להיוועצות עם עורך דין בטרם חקירה לכל נחקר זכות בסיסית בקבלת ייעוץ משפטי ומקצועי על ידי עורך-דין וזאת בטרם נדרש לענות ולו על שאלה אחת! אם זומנת להיחקר דרוש להיפגש עם עורך-דין פלילי בטרם תשיב על שאלה כלשהי ובטרם תתחיל למסור גרסתך!!! ייעוץ משפטי בטרם חקירה מעורך-דין פלילי הינו חשוב ביותר ועשוי להוות את ההבדל בין המשך הליכים פליליים כנגד הנחקר ובין שחרור בסיום חקירה וסיום ההליך. 

3. הזכות לשתוק זכות בסיסית השמורה לכל נחקר הינה הזכות לשמור על שתיקה. זכותו של נחקר שלא לשתף פעולה עם חוקריו ולא להשיב להאשמות המוטחות בו בזמן חקירה, ולא משנה מה ייטען כלפיו החוקר. בתחילתה של החקירה חובה על החוקר להבהיר לך כי זכותך לשמור על שתיקה ולא לומר דבר, וכי כל דבר אשר תגיד עשוי לשמש כראייה כנגדך בבית המשפט. זכות זו הינה זכות שאינה ניתנת לשלילה, אך חשוב לדעת כי שימוש בזכות זו עשוי להוות בהמשך חיזוק ראייתי לטענות כנגד הנחקר. אשר על כן, בטרם קבלת החלטה לשמור על זכות השתיקה ולהימנע משיתוף פעולה עם החוקרים, חשוב ביותר להיוועץ עם עורך-דין פלילי לשם קבלת החלטה מושכלת בדבר הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם החקירה. 

ככל שבחר הנחקר לשמור על זכות השתיקה, לא מן הנמנע כי החוקר ינסה להניעו מלעשות כן בטענות מטענות שונות, לרבות טענות כי עורך דין נותן לו עצות שגויות, כי שמירה על זכות השתיקה עשויה לסבכו מאוד בהמשך ואף ניסיון להלך אימים על הנחקר בטענה כי שתיקתו עשויה להוות עבירה של ממש (טענה שקרית לה עשויות להיות השלכות כלפי הטוען אותה). וכאמור, ככל שהחליט נחקר, לאחר היוועצות עם עורך דין פלילי מקצועי, לשמור על זכות השתיקה, מומלץ שלא יחזור בו מהחלטתו בהתבסס על טענות ודברי החוקרים.

4. הזכות להימנע מהפללה עצמית זכות השתיקה הינה זכות גורפת לפיה זכותו של נחקר בלבד להימנע מלהשיב על כל שאלה המופנית כלפיו ו/או שאלות ספציפיות שאינו מעוניין להשיב עליהן. אך מה לגבי אדם אשר נקרא למסור עדות ואינו נחקר בחשד לביצוע עבירה? כיצד עליו לנהוג במידה ונשאל שאלות אשר עלולות להעמיד אותו בסכנה שיהפוך לחשוד בעצמו? לכל אדם קיימת זכות בסיסית שלא למסור מידע העלול להפלילו בביצוע עבירה פלילית. ככל שמוסר עדות מוצא עצמו במצב בו דבריו עלולים להפלילו בביצוע עבירה פלילית, זכותו להימנע מלהשיב על שאלות שיוצגו לו. יש לקחת בחשבון שהימנעות שכזו עלולה "להדליק" נורות אדומות לגובה ההודעה, וזה עשוי לשנות את סטטוס מוסר העדות מעד ל"נחקר באזהרה" (בכפוף להודעה מפורשת על כך והסבר על זכויותיו של נחקר), אך בשלב זה למעשה תעמוד לנחקר "זכות השתיקה" המוזכרת דלעיל. 

5. אמת או שקר? ככל שהחליט נחקר לענות על שאלותיו של החוקר ולהימנע משימוש בזכות השתיקה, רצוי שיקפיד לומר את האמת, מבלי לשקר ומבלי להסתבך בחצאי אמיתות. חשוב לזכור, "לשקר אין רגליים" וכל שקר ו/או חצאי אמת עשויים לסבך את הנחקר ולחזק את הראיות כנגדך. ככל שהאמת עלולה לסבך את הנחקר, זהו הרגע שכדאי ושישקול שימוש בזכות השתיקה. 

6. גבולות המידע או "האם לזמר בחקירה?" ככל שבחר הנחקר לשתף פעולה עם החוקרים, חשוב מאוד לדעת מה הם גבולות המידע אותם עליו לספק. יש להבין, כי ככל שפלוני זומן לחקירה במעמד של "נחקר תחת אזהרה", החוקרים יבדקו בקפידה כל מילה אשר יוצאת מפיו ועשויים לעשות שימוש בכל מילה ומילה באופן התואם את מטרותיהם. לכן, רצוי להשיב על כל שאלה בקצרה ובאופן ענייני. חקירה תחת אזהרה אינה המקום לפתוח בשיחות נפש עם החוקרים תוך נידוב פרטים אשר ספק אם בכלל היו ידועים לחוקרים בטרם החקירה ו/או מסירת מידע ופרטים בטרם נשאלו שאלות ספציפיות בעניינם. כל מידע שייספק הנחקר לחוקריו, יהווה בסיס לשאלות נוספות כלפיו אשר ספק אם היו עולות ללא המידע שמסר. חשוב מאוד לזכור- האויב הגדול ביותר של חשוד הוא החשוד עצמו! 

7. מיתוס "השוטר הטוב והשוטר הרע" זומנת לחקירה? דע כבר כעת, השוטרים/חוקרים אינם חבריך ואינם רוצים בטובתך! "השוטר הטוב והשוטר הרע" אינו אלא מיתוס אשר כל תכליתו הוא הוצאת מידע מן הנחקר. מטרתם של השוטרים/חוקרים אינה דאגה לטובת הנחקר בשום פנים ואופן אלא דאגה לחקירתו עד תום וקבלת כמה שיותר מידע אשר עשוי לסבך את הנחקר ולקשור אותו לחשדות המיוחסים לו, כאשר הראייה המרכזית אליה ינסו שוטרים/חוקרים להגיע הינה הודאתו של הנחקר בביצוע המעשים המיוחסים לו. לשם הוצאת המידע מן הנחקר יפעלו השוטרים/חוקרים בכל דרך חוקית אפשרית, לרבות תחבולות ותרגילי חקירה אשר מטרתם להשפיע על הנחקר ועל הלך רוחו ומצבו הנפשי. לכן, גם אם שוטר/חוקר אומר לך שהוא בסך הכל רוצה בטובתך וכי יעשה הכל על מנת "להוציא" אותך מהמצב אליו נקלעת, דע כי טובתך הינה הדבר האחרון בו מעוניין החוקר. 

8. דע את סביבתך מרגע שאדם בסטטוס של נחקר (ולעתים עוד קודם לכן, למשל כאשר אדם מוזמן למסור עדות כעד בלבד) עליו לצאת מנקודת הנחה כי כל הסובבים אותו, הן בתחנת המשטרה והן בתא המעצר, הינם שוטרים ו/או חוקרים ו/או מדובבים בפוטנציה. לכן, רצוי מאוד להימנע באופן מוחלט מלשוחח עם אנשים אחרים בתחנה, בטח ובטח על הסיבה להגעת הנחקר/עד לתחנה ובגין איזה אירועים זומן ו/או הובא לתחנה. אנשים אשר עשויים להיתפס בתחילה כעוד "עדים/נחקרים/חשודים/עצורים/עוברי אורח" עשויים להתברר בהמשך כשוטרים/ חוקרים/ מדובבים אשר כל מילה שתאמר להם תועלה בהמשך על כתב במזכרים ואלו ישמשו כחלק מחומר הראיות שייאסף כנגד הנחקר (חשוד). הדבר נכון גם לשותפים לתא המעצר אשר עלולים להתגלות בהמשך כמדובבים אשר יקליטו ו/או יימסרו דו"ח מפורט על כל מילה ומילה שנאמרה להם. 

יתרה מכך, בזמן המתנה מחוץ לחדרו של החוקר, אם לפני חקירה רשמית, אם לאחריה ואם במהלך הפסקה ממנה, עשוי לגשת אליך כנחקר/ עד החוקר עצמו או כל אחד אחר ולשוחח איתך על החקירה תוך שיציין כי כעת אינך בחקירה/ מסירת עדות וכי הדברים שתאמר אינם לציטוט ולא ייכללו בחומר הנאסף (שיחת מסדרון המכונה "תשאול בעל-פה"). דע כי אין חיה כזו וכי כל דבר שתאמר יתועד ויצורף לחומרי החקירה. 

9. עיכוב ומעצר לצורכי חקירה שוטר רשאי לעכב אדם לפרק זמן של 3 שעות בלבד, כאשר פרק זמן זה ניתן להארכה בשלוש שעות נוספות באישורו של קצין. כל שנייה מעבר לפרקי זמן אלו הינה בגדר עיכוב בלתי חוקי ולמעשה בתום פרקי זמן אלו רשאי נחקר לקום ולעזוב את התחנה באופן מיידי. ככל שיבקש החוקר להמשיך ולהחזיק את הנחקר בתחנה, יוכל לעשות כן אך ורק בשינוי סטטוס הנחקר ל"עצור", כאשר לשם כך על החוקר להראות כי קיים ייסוד סביר לחשד כי הנחקר ביצע עבירה פלילית בת מעצר (עוון או פשע). ככל שנחקרת והוחלט על שינוי סטטוסך ל"עצור", דרוש מהחוקר פירוט על הסיבה למעצרך ומהן עילות המעצר, ודרוש להיוועץ באופן מיידי עם עורך-דין פלילי לשם קבלת ייעוץ והכוונה מקצועיים. 

10. אל תחתום על מסמך שאינך יודע מה משמעותו ומה תוכנו בסיום החקירה וככל שבחרת לשתף פעולה עם החוקרים, תידרש לחתום על הודעתך. בטרם חתימה עבור היטב על הודעתך ווודא כי דבריך נכתבו במלואם. אל תמהר בבדיקת תוכן ההודעה ועשה זאת ביסודיות רבה, גם אם החוקר ינסה לזרז אותך (זכור- "החיפזון מן השטן"). ככל שמצאת שדבריך המובאים בהודעה אינם כפי שמסרת ו/או שקיימים חוסרים בתיעוד החקירה ודברים שאמרת אינם מופיעים או מופיעים בתמצות, דרוש כי אלו יתוקנו לאלתר ועמוד על דרישה זו עד שכך ייעשה. ככל שיידרש, דרוש להשלים בכתב ידך את הטעון השלמה וחתום בכתב ידך ליד כל תיקון ותיקון. ככל שחוקר ייטען טיעונים שונים כנגד תיקון ו/או הוספת הדברים, דע כי אינו רשאי בשום אופן להשמיט ואו לשכתב ו/או לתמצת דבריך וכל טענה להצדקת מעשים מעין אלו הינה טענה שקרית. ככל שהאמור בהודעה אינו תואם את דבריך ואת השאלות אשר נשאלת, אל תחתום בשום אופן על ההודעה ודרוש כי הסיבה לסירובך לחתום תצוין במפורש בהודעה. זכור, חתימתך על מסמך מהווה אישור לכך שתוכנו של המסמך מוסכם ומקובל עליך והיא תהווה ראייה כנגדך ככל שתטען בהמשך כי תוכנו של המסמך אינו נכון ו/או שגוי ו/או חלקי. 

11. מסדר זיהוי חי ככל שנדרשת לעמוד למסדר זיהוי חי, עמוד על כך כי החשודים הנוספים שיעמדו איתך יהיו בעלי זהות וחזות דומים לשלך (כנ"ל לגבי מסדר זיהוי תמונות). כמו כן עמוד על כך שעורך-דין פלילי יהיה נוכח במהלך מסדר הזיהוי וכן שייערך פרוטוקול מלא ומדוקדק של מסדר הזיהוי, תנאיו ותוצאותיו. 

12. הקלטה של החקירה הנחיה 14.13 של פרקליט המדינה היא המסדירה את עניין הקלטת החקירה על ידי הנחקר. הנחת המוצא היא שהקלטת החקירה על-ידי הנחקר ו/או הוצאת ההקלטה אל מחוץ לכותלי חדר החקירות, מעוררת חשד לביצוע עבירה של שיבוש הליכי משפט. יתרה מכך, הקלטה של חקירה על ידי הנחקר באופן סמוי לא זאת בלבד שעשויה אף להוות עבירה על חוק האזנת סתר וככזו גם לא תוכל להוות ראיה קבלה בהליכים משפטיים, אלא שעשויה להביא למצב בו הנחקר (ככל שנחשד בהקלטת החקירה באופן סמוי) ייעצר בגין חשד לביצוע עבירות אלה בנוסף לאירועים בגינם זומן מלכתחילה לחקירה (כאשר לסמכות המעצר נלווית גם סמכות החיפוש בכליו של הנחקר לאיתור מכשיר הקלטה מוסלק וכן תפיסתו על ידי החוקר). חובתו של חוקר היא לציין בפני נחקר המבקש להקליט את החקירה ו/או נחקר אשר קיים חשד כי מבקש הקליט הסתר את החקירה, כי זהו הזמן הנכון להוציא מכליו כל מכשיר הקלטה וכן אם ובמידה שהוא מבקש להקליט את החקירה, שכן הקלטה סמויה מהווה עבירה על החוק ועשויה להוות בסיס לשיבוש הליכי חקירה.

אז מה רשאי נחקר לעשות כדי להקליט חקירתו? 

נחקר רשאי לבקש כי חקירתו תוקלט ותתועד על ידי החוקר עצמו, ולחלופין יכול לבקש ו/או שיוצע לו על ידי החוקר לבצע הקלטה של החקירה בעצמו ובאמצעות מכשיר הקלטה משלו, כאשר מכשיר ההקלטה מצוי במקום גלוי, מקליט באופן רציף את החקירה וללא עצירות ואינו נגיש לחוקר עצמו בזמן ההקלטה. מכשיר ההקלטה יופעל בתחילת החקירה על ידי הנחקר בלבד וייעצר בתום החקירה על ידי הנחקר בלבד וללא התערבותו של החוקר עצמו. עם תום החקירה תישמר הקלטת בתוך תיק החקירה, לאחר שסומן עליה באופן ברור כי היא נעשתה לבקשת הנחקר, בציוד שסיפק הנחקר והופעל על-ידו בלבד. הנחקר לא יורשה לשמור בידיו העתק של קלטת החקירה. הנחקר רשאי לבקש שיימסר לו מזכר המאשר כי בוצעה הקלטה של החקירה לבקשתו, וכי הקלטת נמצאת בחומר החקירה.

13. עימות עימות הינו הליך חקירתי אשר אין להקל ראש בחשיבותו ובהשלכותיו. לעתים מדובר בהליך אשר חשיבותו לעניינו של חשוד הינה מכרעת בשאלת הגשתו של כתב אישום כן או לא. מדובר בהליך מוקלט ומתועד (הן חזותית והן ווקאלית) אשר מפגיש את החשוד עם מגיש/ת התלונה (בפיקוחו ובניהולו של חוקר מיומן), כאשר מטרתו של ההליך הינה לשפוך אור בנקודות מחלוקת שנתגלו בהודעות הצדדים בחקירותיהם. חשוב להבין, כי לא מן הנמנע כי בסיומו של הליך זה לא ישתנו נקודות המחלוקת וזו תישאר בעינה, אך תוך כדי ההליך בוחנים החוקרים פרמטרים נוספים העולים ממנו ועשויים לחזק את עמדתם בנוגע למהימנותו (או היעדר מהימנותו) של צד להליך ואמינות טיעוניו. 

לאור האמור לעיל, ייעוץ והכנה משפטיים לקראת העימות אינם דבר שיש להקל בו ראש, ואלו עשויים להוות את ההבדל בין עימות שתוצאותיו טובות לחשוד ובין כאלה שיחזקו את החשדות כנגדו. אם זומנת לעימות חשוב מאוד לקבל הדרכה והכנה נכונה על ידי עורך דין פלילי מקצועי על מנת שתגיע לעימות בצורה הטובה ביותר וכאשר אתה יודע לקראת מה אתה הולך ומה דרך הפעולה המיטבית עבורך (לעיתים זו אף עשויה להיות הימנעות מהעימות). 

14. בקשה לבדוק תוכן מכשיר טלפון נייד עם התפתחות הטכנולוגיה הפך מכשיר הטלפון הנייד לפריט המרכזי בחיי היום יום של כל אחד ואחד מאיתנו. ככזה, אוגר ואוצר הטלפון הנייד שלנו בתוכו מידע רב מאוד על פועלנו. וכאמור, מדובר במידע אשר עשוי להיות בעל ערך רב לרשות החוקרת בבואה לחקור חשוד בביצוע עבירות פליליות. 

ברובן המכריע של החקירות יבקש החוקר מהנחקר לבדוק את תוכן מכשיר הטלפון הנייד שברשותו. זה המקום לציין, כי כאשר מדובר במכשיר טלפון נייד, זה הוכר בפסיקה כמכשיר הזהה למחשב ואשר טיפול בו, הפעלתו ובדיקת תוכנו אינם מורשים כל חוקר אלא אך ורק למי שהוסמך לכך ונושא באישור מתאים. כמו כן, לשם עריכת חיפוש במכשיר טלפון נייד (ואף חיפוש סטנדרטי אשר אינו מצריך פעילות מעבדה, למשל בדיקת הודעות SMS או ווטסאפ וכן עיון ביומן שיחות) נדרש צו של בית משפט (אלא אם הנחקר מאשר בעצמו חיפוש זה). 

אשר על כן, דע כי אם נתבקשת על ידי חוקר לאפשר לו לערוך חיפוש במכשיר הטלפון הנייד שלך, זכותך לסרב לכך ובמידה וקיים למכשירך קוד נעילה הרי שאינך חייב לגלותו לחוקר. ככל שהרשות החוקרת תעמוד על בחינת מכשירך, תיאלץ זו לשכנע את בית המשפט בחשיבות הדבר לשם קבלת צו מתאים ולשם העברתו לטיפולם של מי שהוסמכו לכך לשם פתיחתו ובחינת תוכנו. 

15. אל תעשה כפי שצוין, שוטרים וחוקרים אינם חבריך ועליך לצאת מנקודת הנחה כי אינם מעוניינים בטובתך. לכן, הימנע באופן מוחלט וגורף מהתלוצצויות מיותרות עימם, בין אם בחדר החקירות ובין אם מחוצה לו. התלוצצויות לא יועילו לשיפור מצבך וגם אם נדמה לך שהן "שוברות את הקרח" הרי שבפועל אין לזה כל רלוונטיות ומשמעות אמיתית. כמו כן, הימנע באופן מוחלט מהתחצפות לשוטרים/חוקרים, העלבתם, מתן יחס מזלזל וכו'. הדבר לבטח לא יועיל למצבך אך לבטח ייתן תמריץ לצד השני להקשות עליך את החיים וזאת עוד לפני שדיברנו על האפשרויות להוספת סעיפי אישום בגין העלבת עובד ציבור וכו'. ובהמשך ישיר, בטח ובטח שיש להימנע מכל מגע פיזי עם השוטרים/חוקרים, בין בצורה חברית ובין כנקיטת אלימות פיזית. 

לא פעם מציעים החוקרים לנחקרים הצעות מהצעות שונות תוך התחייבות כי בתמורה לשיתוף פעולה מצד הנחקר יזכה זה להטבות ולהקלות עימו, כאשר ההצעה המוכרת ביותר הינה העצה להפוך ל"עד מדינה" ובתמורה לשיתוף פעולה והפללה של אחרים יזכה הנחקר להיחלצות מכתב אישום כנגדו. יש לזכור, כי כאשר הרשות החוקרת פונה מיוזמתה אל הנחקר בהצעות כאלו ואחרות, משמעות הדבר (לרוב אך לא באופן מוחלט וגורף) היא כי התשתית הראייתית שבידיה ככל הנראה אינה איתנה מספיק ונדרשת חיזוק נוסף. במצב זה פנייה אל הנחקר אינה מעידה על הנחקר דבר. מאידך, פנייה של הנחקר עצמו לרשות החוקרת לשם הצעה מטעמו להפוך לעד מדינה מבלי שהמדינה כלל העלתה אפשרות זו בפניו, הרי שיש בה בכדי ליצור רושם שלילי מאוד מצד הנחקר בקרב חוקריו, דבר אשר אף עשוי להוות בסיס להגברת הלחץ החקירתי בעניינו. 

הימנע משיבוש הליכי חקירה! הימנע מיצירת קשר עם חשודים ו/או מעורבים נוספים באירוע בגינו נחקרת (כדוגמת המתלונן, עדים וכו'), הן לאחר החקירה אך גם לפניה ובמהלכה, הימנע ממסירת פרטים על חקירתך לאותם גורמים והימנע מהפעלת לחצים פסולים על אותם גורמים. כמו כן, הימנע מהשמדת ראיות המצויות בשליטתך. שיבוש הליכים הינה עבירה פלילית לכשעצמה הטומנת בחובה ענישה מחמירה. 

16. עשה למרות האמור לעיל בנוגע לאיסור בדבר יצירת קשר עם גורמים כאלו ואחרים, מותר ואף רצוי מאוד כי עם עורך דינך תעמוד בקשר רציף ככל הניתן. הן לפני החקירה והן בסיומה. חקירה אומנם מהווה כלי של הרשות לקבלת מידע מהנחקר, אך נחקר שקיבל ייעוץ משפטי מקצועי יידע לנצל את החקירה לשם דליית מידע חשוב עבורו ועבור עורך דינו על מנת שיידעו כיצד להתכונן להמשך. הקפד למסור לעורך דינך את כל המידע המצוי בידך ועשוי להיות רלוונטי לעניינך, הן לשם ייעוץ בטרם החקירה והן במהלכה (ככל הניתן) ולאחריה! ואל חשש, על שיחותיך עם עורך דינך חל חיסיון עורך דין לקוח והן יישמרו בינך ובין עורך דינך בלבד. 

דאג להמשיך מעקב אחר סטטוס הטיפול בעניינך, כך שבמידת הצורך ובעת הצורך תדע כיצד באפשרותך לפעול, אם בהתמודדות מול כתב אישום ואם בהתמודדות עם הרשות לאחר שהוחלט על סגירת תיקך בגין אחת מן עילות הסגירה המצוינות בחוק. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button