מעבר צומת ברמזור אדום

אהבתם? שתפו

כיום, עבירת רמזור אדום הינה עבירת "ברירת משפט" בלבד ואינה דורשת זימון אוטומטי לבית המשפט. בעבר עמד הקנס בגין עבירה זו על סכום של 1,000 ש"ח וצבירה של 10 נקודות לרישומו של מבצע העבירה במשרד הרישוי. נכון להיום, עדכון הענישה נכון לשנת 2017 קובע כי במקום קנס של 1,000 ש"ח יקנס מבצע העבירה בסכום מוגדל מוגדל בסך של 1,500 ₪. יחד עם זאת, חרף העובדה כי עבירה זו אינה מחייבת זימון לבית משפט, יש לשים לב, כי בגין עבירה זו רשאי קצין משטרה להורות על פסילה מנהלית של רישיונו של הנהג ל-30 יום. חשוב לציין, כי תשלום הדו"ח כמוהו כהודאה בביצוע העבירה.

וכאמור, לאור היותה של עבירה זו עבירה מסוג "ברירת משפט", נהג אשר נתפס מבצע עבירה של מעבר ברמזור אדום רשאי לבקש להישפט. יש לציין, כי במקרה של הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה של מעבר צומת ברמזור אדום, צפוי הקנס למבצע העבירה לגדול, והכל בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט. 

יש לתת את הדעת לכך, כי על אף שכיום מדובר בעבירת ברירת משפט בלבד, הרי שבנסיבות מחמירות יזומן הנהג לבית המשפט באופן אוטומטי. דוגמא לנסיבות מחמירות היא מעבר צומת ברמזור אדום כאשר במועד המעבר הרמזור האדום דלק לפחות 5 שניות.

משטרת ישראל מבצעת אכיפה של עבירות רמזור אדום באמצעות מצלמות המותקנות בצמתים וכן באמצעות שוטרים אשר מבצעים אכיפה של עבירות מסוג זה (אם באופן יזום ואם באופן אקראי). בעניינן של מצלמות, אלו מופעלות באופן אוטומטי כאשר הרמזור הופך אדום. הצילום נעשה כאשר רכב חולף על פני קו העצירה ועולה על גלאי הממוקם בכביש שמעביר אות למצלמה. המצלמה מצלמת שתי תמונות בהפרש של שנייה אחת, זאת על מנת להראות שהרכב לא רק חרג מקו העצירה, אלא שנכנס לתוך הצומת והמשיך בנסיעה.

קבלת דו"ח בגין עבירת רמזור אדום (אם ע"י שוטר ואם באמצעות אמצעי אלקטרוני) אינה מהווה "גזר דין" עבור הנהג, ואין המשמעות כי לנהג יתווספו בהכרח נקודות לרישומו וכי יידרש לקנס. כאשר שוטר הוא זה אשר רושם את הדו"ח, לא מן הנמנע כי ברישום הדו"ח בוצעו טעויות מהותיות אשר יביאו לביטולו וכן, לא מן הנמנע כי הנסיבות בהן נרשם הדו"ח יעידו כי רושם הדו"ח כלל לא היה מוסמך לרשום את הדו"ח מלכתחילה (לדוגמא: שוטר שרשם דו"ח לנהג בגין מעבר באור אדום, וזאת מבלי שראה בפועל כי הנהג חצה את הצומת ברמזור אדום אלא הסיק זאת בשל היותו של רמזור אחר ירוק, או רישום דו"ח בגין מעבר באור אדום בעוד שבפועל בנתיב נסיעתו של הנהג היה אור ירוק- נכון למצב בו ישנו רמזור אדום לפונים שמאלה ורמזור ירוק לנוסעים ישר). כך, גם דו"ח ממצלמה אינו מהווה הוכחה מוחלטת לביצוע העבירה ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לבטל גם דו"ח מסוג זה (למשל: הצילום אינו ברור, הפעלת המצלמה נעשתה באופן שאינו תואם את ההוראות, פיתוח התמונה ושמירת התשלילים נעשו שלא עפ"י ההוראות ו/או שלא ע"י האנשים המוסמכים לכך וכו').

כמו כן, יש לציין, כי במצב דברים בו צולם רכב מבצע עבירת חציית צומת ברמזור אדום, קיימת תקופת התיישנות של ארבעה חודשים בלבד (קוצרה משנה). ככל שהדו"ח יומצא לבעל הרכב לאחר ארבעה חודשים, ניתן יהיה לטעון להתיישנות העבירה.

נתפסת מבצע עבירה של אי ציות לרמזור אדום? זומנת לבית משפט בגין מעבר צומת ברמזור אדום בנסיבות מחמירות? שוקל מהי הדרך הנכונה ביותר לפעול בנסיבות עניינך? פנה עוד היום למשרדנו לשם קבלת ייעוץ, הכוונה וייצוג מקצועי ללא פשרות. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button