נהג חדש

אהבתם? שתפו

סעיף 12א לפקודת התעבורה קובע, כי מי שזה עתה קיבל רישיון נהיגה מבלי שהחזיק ברישיון שכזה בעבר, ייחשב "נהג חדש" מיום קבלת הרישיון ולמשך השנתיים שלאחר מכן. "נהג חדש צעיר" ייחשב מי שהינו נהג חדש מתחת לגיל 24.

כחלק מההבנה, כי נהגים חדשים אשר ניסיונם על הכביש הינו מינימאלי וכי הם חשופים ביתר לביצוען של עבירת תנועה (קלות כחמורות), וכן לאור נתונים סטטיסטיים המצביעים על מעורבות גדולה של "נהגים חדשים" בתאונות דרכים בכלל ובתאונות קטלניות בפרט, החמיר המחוקק עם "נהגים חדשים" החמרה יתרה בכל הנוגע לביצוען של עבירות תנועה והתרופות להן.

בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, מונה המחוקק 12 עבירות חמורות אשר הרשעה בהן, תחייב את "הנהג החדש" בביצוע מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כל זאת על מנת שיוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו ובכפוף לשיקול דעתו של משרד הרישוי.

ואלו הן העבירות:

 • נהיגת רכב שלא מאותו סוג שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים ברישיון הנהיגה שבידו של הנוהג (עבירה על סעיף 10 לפקודה).
 • נהג שהסתייע ברכבו והורשע בגין עוון או פשע שביצועם התאפשר עקב נהיגתו ברכב (עבירה על סעיף 43 לפקודה).
 • הורשע בעל רישיון נהיגה בביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב (עבירה על סעיף 44 לפקודה).
 • נהג חדש שלא עצר רכבו לפני מפגש מסילת ברזל (עבירה על סעיף 65 לפקודה).
 • עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות לפיה הורשע נהג חדש בתאונת דרכים שבה נפגע אדם. בהרשעה בגין תאונת דרכים שגרמה למותו או חבלתו הממשית של אדם, יחוייב הנהג החדש לא רק בבחינה עיונית ובחינה מעשית מחדש, אלא גם בבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • עבירה שבית המשפט גזר על עובר העבירה פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר.
 • אי ציות נוהג ברכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה (עבירה על תקנה 22 לתקנות התעבורה).
 • נהיגת רכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים (עבירה על תקנה 26(2) לתקנות התעבורה). (יש לשים לב להחמרה שקבע המחוקק בעניין נהיגה בשכרות בכל הנוגע לנהגים חדשים. המחוקק קבע רף נמוך משמעותית לכמות האלכוהול אשר בגינה ייחשב נהג חדש כנוהג בשכרות, זאת בניגוד לנהיגה בשכרות בקרב נהגים "וותיקים". כך, בעוד שנהג ותיק ייחשב כנוהג בשכרות ככל שבליטר אויר נשוף נמצאו 290 מיקרוגרם אלכוהול או 50 מיליגרם אלכוהול על כל 100 מיליליטר דם, אצל נהג חדש נדרשים 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף או 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם בלבד, על מנת להרשיע נהג חדש בעבירה של נהיגה בשכרות). בעבירות של נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים, יחוייב הנהג החדש לא רק בבחינה עיונית ובחינה מעשית מחדש, אלא גם בבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • עקיפת רכב שלא כחוק (עבירה על תקנה 47 לתקנות התעבורה).
 • נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע בתקנות )עבירה על תקנה 54 לתקנות התעבורה).
 • חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע 11 נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש אינה סלולה באספלט או בטון (עבירה על תקנה 57 לתקנות התעבורה).
 • אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים (עבירה על תקנה 144 לתקנות התעבורה).

עוד קובע סעיף 12א, כי הרשעתו של "נהג חדש" באחת או יותר מהעבירות המצוינות בתוספת השלישית, או אם הורשע בכל עבירה שהיא (בין מהתוספת ובין שלאו) אשר בגינה גזר עליו בית המשפט לכל הפחות שלושה חודשי פסילה בפועל, תגרור תקופה נוספת של שנתיים בה ייחשב כנהג חדש (על כל המגבלות הנגזרות מכך, לרבות דרישה למלווה, הגבלת נוסעים ברכב, שלט "נהג חדש" וכו') וזאת החל מיום מתן גזר הדין או מיום סיום תקופת הפסילה שנגזרה עליו, לפי המאוחר מבין השניים.

לאור חומרת הענישה, ככל שהינך "נהג/ת חדש/ה" וביצעת עבירה, פנו עוד היום למשרדנו לשם קבלת ייעוץ וייצוג מקצועי. זכור, רישיונך הוא המונח על כף המאזניים! 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button