נהיגה בזמן פסילה

אהבתם? שתפו

סעיף 67 בפקודת התעבורה קובע כי:

"מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברישיון שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד."

עונש המאסר הקבוע בסעיף זה, מבהיר את החומרה היתרה שמייחס החוק למי שנתפס נוהג כאשר היה פסול מלעשות כן. ייחודה של עבירת הנהיגה בזמן פסילה והחומרה שמייחס לה החוק, נעוץ בכך שהמבצע את העבירה למעשה הוזהר קודם לביצועה, אך למרות האזהרה פעל במכוון בניגוד אליה ותוך שידע כי פעולתו מהווה סיכון למשתמשים בדרך. המחוקק רואה בעבירה זו פגיעה יסודית בסדרי השלטון והמשפט ומכאן חומרת הענישה הכוללת רכיב מאסר אשר אינו שכיח בעבירות תעבורה.

כמו כן, יש לשים לב לכך שנהיגה בזמן פסילה טומנת בחובה אף עבירה של נהיגה ללא ביטוח תקף.

מבחינה משפטית,יש לשים לב לכך שהחוק דורש התקיימותם של שלושה תנאים על מנת שנהג ייחשב כמי אשר נהג בפסילה:

  • רישיונו של הנהג נפסל.
  • בעל רישיון הנהיגה היה מודע לכך שרישיונו נפסל.
  • חרף הידיעה על פסילת הרישיון המשיך בעל הרישיון לנהוג.

ככלל, קושי בהוכחת ידיעתו של נהג בדבר פסילת רישיונו עשוי להביא לזיכויו של הנהג, זאת לאור הדרישה בחוק לכך שיהיה מודע לפסילה בזמן הנהיגה. וכאמור, במקרה בו רישיונו של נהג נפסל בפניו (אם ע"י בית המשפט ואם בידי קצין משטרה אשר פסל רישיונו מנהלית לאחר שימוע) לא יהיה קושי בהוכחת ידיעתו של הנהג בדבר הפסילה. הקושי מתגלה במקרים בהם רישיונו של נהג נפסל שלא בפניו (פסק דין בהיעדר למשל). במקרה שכזה נראה ברור כי לנהג אין ידיעה בדבר פסילת רישיונו, אך עדיין אין פירושו של דבר כי זיכויו של הנהג מנהיגה בזמן פסילה נמצא בכיסו, זאת לאור הקביעה בחוק סדר הדין הפלילי (סעיף 239ב) בדבר "חזקת מסירה".

"חזקת המסירה" קובעת, כי הודעה שנשלחה בדואר רשום לנהג בדבר פסילת רישיונו, חזקה שהתקבלה על ידו אלא אם יוכיח הנהג כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה. כמו כן, לשם קיומה של החזקה יש להראות כי לנהג הומצאה כדין הזמנה למשפט (בכתב ו/או בעל פה) והוא הוזהר כי היעדרותו מהמשפט עשויה לגרור פסק דין בהיעדרו אשר עלול לכלול רכיב של פסילת הרישיון.

לאור האמור לעיל, ניתן ללמוד, כי יכולתו של נהג להוכיח את חוסר ידיעתו בדבר פסילת רישיונו אינה עניין של מה בכך, ולשם כך נדרשת יכולת ומיומנות משפטית.
יתרה מכך, לא מן הנמנע, כי כנגד נהג אשר רישיונו נפסל ולמרות זאת נתפס נוהג בזמן פסילה תעמוד דרישה מצד התביעה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים, זאת לאור המסוכנות הנשקפת ממנו.

אם נתפסת נוהג בזמן פסילה, חשוב מאוד כי תיוועץ בעורך-דין תעבורה על מנת שזה יבחן באופן מקצועי את המקרה, הראיות המצויות בידי התביעה ותקינותה של ההודעה בדבר הפסילה, וימליץ על אופן פעולה מושכל בהתאם.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button