נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף

אהבתם? שתפו

סעיף 2 לפקודת התעבורה קובע, כי:

"לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות פקודה זו ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה; ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על ידי אדם אחר, אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

מהאמור בסעיף זה ניתן ללמוד על שתי חובות החלות על הנוהגים ברכב:

  • היותו של הרכב רשום כחוק.
  • נהיגה ברכב אשר רישיון הרכב בתוקף.

 

יש לשים לב לכך שבעלי רכב המאפשרים ביודעין לאדם אחר לנהוג ברכב, עלולים להיחשב בעצמם כמי שעברו על הוראת החוק ככל שהרכב אינו עומד בשתי החובות האמורות לעיל, אלא אם יראו שנקטו באמצעים סבירים למנוע מאותו נהג מלנהוג ברכב.

ענישה

עד ליום 24.3.2017, נהגים אשר נתפסו נוהגים ברכב ללא רישיון רכב תקף וכאשר ממועד פקיעת תוקפו של רישיון הרכב חלפו פחות מ-6 חודשים, "זכו" לקנס בלבד בסך 250-750 ₪ (תלוי במספר החודשים שחלפו ממועד פקיעת התוקף: עד 4 חודשים- קנס של 250 ₪, בין 4 חודשים ל-6 חודשים- 750 ש"ח) ו-6 נקודות. ככל שממועד פקיעת תוקפו של רישיון הרכב חלפו למעלה מ-6 חודשים, קיבלו מבצעי העבירה הזמנה לדין בבית משפט לתעבורה.

החל מיום 24.3.2017, כחלק מהניסיון להפחית את העומס על בתי המשפט לתעבורה וכן מתוך הבנה כי הכיס הוא המקום הרגיש ביותר אצל הנהג הישראלי, עדכנה המדינה את דרכי האכיפה במספר עבירות (ברובן עבירות שאינן טומנות בחובן סיכון ציבור המשתמשים בדרך). במסגרת עדכון זה, הוגדלו משמעותית סכומי הקנסות באותן עבירות וזאת כתחליף לקנסות נמוכים יותר שהושטו באותן עבירות ואף במקום הזמנה לדין של מבצעי העבירה.

לאור עדכון זה, החל מיום 24.3.2017 נהגים אשר ייתפסו כאשר רישיון הרכב בו נהגו אינו בתוקף ובתקופה העולה על 4 חודשים אך פחותה משנה, "יזכו" בקנס בסך 1,000 ₪ (אך ינצלו מהזמנה לדין שהייתה נהוגה עד אז).

נהגים שייתפסו נוהגים ברכב כאשר מועד תוקפו של רישיון הרכב פג בתקופה העולה על שנה, "יזכו" בזימון לדין בפני בית משפט לתעבורה, ויהיו צפויים לענישה מחמירה אשר עשויה לכלול רכיבים כגון קנסות גבוהים, שלילת רישיון נהיגה בפועל ועל תנאי, ובמקרים חמורים אף עונשי מאסר על תנאי ובפועל.

כמו כן, בהמשך לנהיגה ללא רישיון רכב בתוקף מעל לשנה, עשוי מבצע העבירה להידרש לאמצעי תיקון שונים כגון מעבר מבחן תיאורטי ולעיתים אף מבחן מעשי.

לשם קביעת עונשו של מבצע העבירה, ייבחן בית המשפט (בין היתר) את משך הזמן בו מחזיק מבצע העבירה ברישיון נהיגה, עברו התעבורתי של מבצע העבירה, משך הזמן שנסע ללא רישיון רכב בתוקף, האם למעשה העבירה של נהיגה ברכב ללא רישיון רכב תקף מתווספות עבירות נוספות שנעשו במקביל אף שנת הייצור של הרכב, וככל שמדובר ברכב ישן יותר כך תגבר חומרת העבירה שכן רכבים ישנים אשר רישיונם אינו בתוקף מהווים גורם סכנה גדול יותר על הכביש.

כמו כן, נהיגה ברכב כאשר תוקפו של רישיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה, עשוי להשליך אף על תוקפו של הביטוח.

קיבלתם זימון לבית המשפט בגין נהיגה ללא רישיון רכב תקף? פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ, הכוונה וייצוג מקצועיים.

 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button