עבירות אלימות

אהבתם? שתפו

"עבירות האלימות" הינה הגדרה למגוון רחב מאוד של עבירות פגיעה בגוף אשר בעיקרן מנויות בפרק י' לחוק העונשין. המדובר בעבירות שהינן מן הנפוצות ביותר מכלל התיקים הפליליים שנפתחים מידי שנה, וכן תופס תחום זה של עבירות נתח נכבד מאוד מכלל התיקים הפליליים הנדונים בבתי המשפט השונים בארץ. עבירות האלימות מחולקות לסוגים שונים ובהתאם דרגות חומרה משתנות, החל מעבירת "תקיפה סתם" וכלה בעבירות המתה כדוגמת גרם מוות, הריגה ורצח. כמו כן, בין כלל עבירות האלימות ניתן למצוא אף עבירות שעניינן אחריות לשלום חסרי ישע, הפסקת הריון, עבירות כלפי קטינים, חסרי ישע ונכים ועוד. 

בסיסן של עבירות האלימות הינו הפרה של האוטונומיה הפרטית של אדם, זאת באופן אשר גורם או עשוי לגרום לו פגיעה בגופו או אי נוחות (אם במתכוון ואם בשוגג). וכאמור, עבירות האלימות הנפוצות ביותר הינן עבירות התקיפה והחבלה למיניהן. 

החוק מגדיר תקיפה כך: 

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

יש לשים לב, כי בעניינן של עבירות התקיפה (בניגוד לעבירות חבלה), המדובר בעבירה אשר אינה מתקיימת על דרך "מעשה בשגגה", אלא מדובר במעשה מכוון, כאשר לשם קיומה של העבירה לא נדרשת תוצאה (קרי, עצם המעשה הוא המקים את העבירה). התווספות של תוצאה (חבלה) למעשה התקיפה מעלה את רף חומרת הענישה. 

סעיפים 379-382 בחוק העונשין מגדירים מהם סוגי עבירות התקיפה, כאשר העבירה הקלה ביותר הינה "תקיפה סתם" ואשר העונש המקסימלי שניתן לגזור בגינה הינו שנתיים מאסר בפועל וכאשר העבירה החמורה ביותר בסוג זה של עבירות מאפשרת ענישה מקסימלית של 6 שנים מאחורי סורג ובריח.

וכאמור, עבירות החבלה הינן עבירות שחומרתן גדולה יותר מן עבירות התקיפה, שכן אלו מתייחסות לתוצאה אליה הביאו המעשים, תוצאה שהיא כאמור חבלה של ממש בגופו של אדם. עבירות אלו מפורטות בפרק י', סימן ד' בחוק העונשין, כאשר חומרת העבירה הפעוטה ביותר בסימן זה ובהקשר של חבלה ממשית הינו רף ענישה של שלוש שנות מאסר ועד לענישה חמורה של 20 שנות מאסר בעבירה של גרימת חבלה בכוונה מחמירה (ענישה המקבילה לענישה בעבירת ההריגה). 

בשנים האחרונות נוטים בתי המשפט להחמיר עם מי שהורשעו בביצוע עבירות אלימות, דבר אשר מעמיד כל מי שהורשע בעבירות מסוג זה בסכנה ממשית למאסר בפועל לתקופה ממושכת. אשר על כן, ישנה חשיבות מכרעת למעורבותו של עורך דין פלילי מוקדם ככל הניתן בהליך, זאת לשם שיפור הסיכויים של החשוד/הנאשם בביצוע העבירות להימנע ככל הניתן מהמשך קיומו של ההליך כנגדו ו/או שיפור הסיכויים להימנע ממאסר בפועל במקרה של הרשעה. 

אם זומנתם לחקירה בגין חשד לביצוע עבירות אלימות ו/או הוגש כנגדכם כתב אישום בגין ביצוען (לכאורה) של עבירות שכאלה, פנו עוד היום למשרדנו לשם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי. אנו כאן בשבילכם. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button