עבירות המתה

אהבתם? שתפו

העבירות החמורות ביותר בקודקס הפלילי הן עבירות "המתה". המדובר בשלושה סוגי עבירות כאשר לכל סוג מאפיינים שונים ודרישות שונות לעניין יסודות העבירה. המשותף לשלושת סוגי עבירות ההמתה הינה התוצאה- מותו של אדם.

סימן א' בפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, מונה את שלושת סוגי עבירות ההמתה הקיימות במשפט הפלילי בישראל, כאשר מדרג החומרה ביניהן משתנה בהתאם.

סוג ראשון בעבירות המתה, והוא גם הסוג המדורג בדרגת החומרה הנמוכה ביותר מבין עבירות ההמתה, הינו המתה על דרך של רשלנות- גרם מוות ברשלנות. סוג עבירה זה קבוע בסעיף 304 לחוק ועניינו גרימת מותו של אדם בשוגג וללא רצון ו/או כוונה לגרימת המוות. העונש הקבוע לעבירה זו הינו עד 3 שנות מאסר. ביחס ישיר לחומרת העבירה, כך גם רמת ההוכחה הנדרשת לשם קיומה של העבירה, קרי, בסוג זה של עבירות נדרש להוכיח כי מותו של אדם נגרם בשל "מחדל" של אחר אשר נמנע במודע מביצוע מעשה שנדרש לעשות על פי חוק או כפי שמתבקש מנסיבות העניין.

סוג שני בעבירות המתה היא עבירת ה"הריגה". סעיף 298 לחוק מגדיר את עבירת ההריגה וקובע כי העונש על ביצועה הינו עד 20 שנות מאסר. ההבדל בין עבירת ה"הריגה" ובין עבירת "גרם מוות ברשלנות" נעוץ בעיקרו ביסוד הנפשי, קרי בדבר הידיעה ו/או הצורך ו/או היכולת של מבצע העבירה לדעת מה תהיה התוצאה של מעשיו, קרי לצפות ולהיות מודע לעובדה כי מעשיו עלולים לגרום למותו של אדם וחרף כך להמשיך ולבצע את המעשה שעשה ו/או להימנע מביצוע מעשה אשר יש בו בכדי למנוע את התרחשות התוצאה.

סוג שלישי ואחרון בעבירות ה"המתה" היא עבירת הרצח. עבירה זו נחשבת לעבירה החמורה ביותר בעבירות ההמתה (ובין החמורות ביותר בקודקס הפלילי בכלל), ובהתאם גם חומרת הענישה למי שהורשע בעבירה זו- מאסר עולם. ההבדל בין עבירת הרצח לבין עבירות ההריגה וגרימת מוות ברשלנות טמון ב"יסוד הנפשי" של מבצע העבירה, אשר בניגוד לעבירות ההריגה וגרימת המוות ברשלנות, בעבירת הרצח מדובר ב"יסוד נפשי" של כוונה תחילה להמית אדם וזאת בהתווסף ל"יסוד העובדתי" של ביצוע המעשה בפועל לשם הוצאה מן הכוח אל הפועל של היסוד הנפשי ועד להבאה לתוצאה הסופית.

וכך, כחומרת העבירה גם חומרת ההוכחה הנדרשת לשם הרשעה. המאשימה תידרש להוכיח לא רק את קיומו של המעשה שהביא למותו של אדם, אלא תידרש להראות כי למבצע הייתה מודעות לכך שמבצע את המעשה עצמו, כי התכוון לבצע את המעשה עצמו וכי התכוון מלכתחילה לתוצאה הסופית- המתה. המאשימה תידרש להוכיח, כי מבצע המעשה אף תכנן את המעשה (לדוגמא : להראות שהמבצע עקב משך זמן אחר הקורבן, למד סדר יומו והכין דרכי פעולה שונות בהתאם לסיטואציה, הכין נשק מבעוד מועד וכו'), וכן כי בטווח הזמנים הקרוב לביצוע המעשה לא נעשה מעשה מצד הקורבן שעשוי היה להוות קינטור של מבצע העבירה ואשר הביא אותו לביצוע מעשה ספונטני ומיידי.

יחד עם זאת, חשוב לדעת, כי על אף שעבירת הרצח טומנת בחובה ענישה קבועה בדמות מאסר עולם, הרי שלכל כלל יש חריג לכלל ובמקרים מסוימים אף אם אדם הורשע ברצח, לא מן הנמנע כי העונש יהיה חמור פחות ממאסר עולם וזאת בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

נעצרת ו/או זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת המתה? הוגש כנגדך כתב אישום בגין עבירת המתה? פנה עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ וייצוג מקצועי וזכור, ייעוץ וייצוג מקצועיים מעורך דין המתמחה בתחום הפלילי עשויים הם העשויים להוות את ההבדל בין החופש ובין הרשעה בעבירה חמורה עם פוטנציאל למאסר ממושך.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button