עבירות מהירות

אהבתם? שתפו

עבירות מהירות הינן עבירות בהן נהג נוסע מעל המהירות המותרת המצוינת בתמרורים המצויים בכל דרך ודרך (אם דרך עירונית ואם בין-עירונית), כאשר מדובר בעבירות שכיחות מאוד (אף חריגה מינימלית מן המצוין בתמרורים מהווה עבירה).

וכאמור, על אף שכל חריגה מהמצויין בתמרור מהווה עבירה, ישנו מדרג הקובע את חומרת הענישה בהתאם לחומרת החריגה. החוק קובע טווחים בהם החריגה מהמהירות המותרת תדרוש קנס בלבד (אלא אם הנהג יבקש להישפט) וטווחים בהם הנהג יזומן לבית המשפט. לדוגמא:

בכל הנוגע לדרך עירונית (מהירות מותרת 50 קמ"ש)- נסיעה במהירות הגבוהה בעד 20 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית, "תזכה" את הנהג בקנס בסך 250 ₪, ונסיעה במהירות העולה על המותר בדרך עירונית ב- 20-30 קמ"ש "תזכה" את הנהג בקנס בסך 750 ₪. לעומת זאת, נהיגה בדרך עירונית במהירות העולה על 30 קמ"ש, עשויה "לזכות" את הנהג בפסילה מנהלית של רישיונו למשך 30 יום וכן "תזכה" אותו בזימון לבית המשפט, שם צפוי לנהג קנס גבוה בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט וזה אף עשוי להורות על פסילה נוספת של רישיונו (כפי שיפורט בהמשך). (נכון להיום, עדכון הענישה נכון לשנת 2017 קובע כי בנהיגה במהירות של 31-40 קמ"ש מעל מהמותר, במקום הזמנה לדין יושת על מבצע העבירה קנס מוגדל בסכום של 1,500 ₪. נהיגה במהירות של מעל 40 קמ"ש יותר מהמותר תגרור זימון לדין וכן אפשרות לפסילה מנהלית).

בכל הנוגע לדרך בין עירונית (מהירות מותרת 80 קמ"ש וככל שיש גדר הפרדה 90 קמ"ש) או בדרך מהירה ( עד 110 קמ"ש)- נהיגה במהירות העולה על המצוין בתמרור בעד 40 קמ"ש תהווה עבירת "ברירת משפט" ש"תזכה" את הנהג בקנס של עד 750 ₪, בעוד נהיגה במהירות העולה על 40 קמ"ש מעל המצוין בתמרור "תזכה" את הנהג בפסילה מנהלית למשך 30 יום וזימון לבית המשפט. (נכון להיום, עדכון הענישה נכון לשנת 2017 קובע כי בנהיגה במהירות של 41-50 קמ"ש מעל המותר, במקום הזמנה לדין יושת על מבצע העבירה קנס מוגדל בסכום של 1,500 ₪. נהיגה במהירות של מעל 50 קמ"ש יותר מהמותר תגרור זימון לדין וכן אפשרות לפסילה מנהלית).

כאמור, לענישה בגין עבירות מהירות (כמו לעבירות תעבורה אחרות) נוסף נדבך נוסף (בנוסף לקנסות וזימונים לבית המשפט) והוא הניקוד עבור כל עבירה. שיטת הניקוד החדשה קובעת מספר נקודות גבוה עבור עבירות מהירות, כך שאף אם נדרש נהג לענישה בדמות קנס בלבד (מבלי שרישיונו נפסל מנהלית ומבלי שזומן לבית המשפט), אין זה אומר כי בהכרח "יצא בקלות" מהעבירה שביצע.

שיטת הניקוד קובעת כי בעבירות מהירות בדרך עירונית, כאשר המהירות נעה בין 20-30 קמ"ש מעל המותר, יתווספו לרישומו של הנהג במשרד הרישוי שמונה נקודות, וכך גם כאשר מדובר בנהיגה בדרך בין-עירונית או מהירה במהירות העולה על המותר ב- 25-40 קמ"ש.
כאשר המדובר במהירות העולה על המותר ב-30 קמ"ש בדרך עירונית ו-40 קמ"ש בדרך בין-עירונית או מהירה, ירשמו לחובתו של הנהג 10 נקודות ברישומו במשרד הרישוי.

בעבירות מהירות בדרך עירונית, כאשר המהירות נעה בין 0-20 קמ"ש מעל המותר, וכן בעבירות מהירות בדרך בין עירונית או מהירה וכאשר המהירות נעה בין 0-25 קמ"ש מעל המותר, לא ייזקפו נקודות לחובתו של עובר העבירה.

על פי שיטת הניקוד, צבירה של 12-22 נקודות בתוך שנתיים תחייב נהג להשתתף בקורס בסיסי לנהיגה נכונה (מה שמכונה "קורס נהיגה מונעת") בסיומו יחוייב הנהג במעבר מבחן, צבירה של 24-34 נקודות יחייב בקורס נוסף ובסיומו יידרש הנהג לעבור מבחן נוסף, וצבירה של 36 נקודות או יותר תגרור פסילת רישיונו של הנהג למשך שלושה חודשים ורישיונו יחודש רק לאחר מעבר של מבחן עיוני (מבחן "תיאוריה"). נהג אשר רישיונו נפסל וחודש לאחר מעבר מבחן עיוני, ובתקופה של 6 שנים מיום החידוש צבר לחובתו 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו לתקופה של תשעה חודשים, ורישיונו יחודש רק לאחר שיעבור מבחן עיוני, מבחן מעשי ("טסט") ורק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לאור האמור לעיל, ולאור שכיחותן של עבירות המהירות, לא מן הנמנע כי נהג אשר יזומן למשפט בגין עבירת מהירות, עשוי לגלות כי בנוסף לקנס הגבוה ישית עליו בית המשפט תקופה נוספת של פסילה (בפועל) בשל צבירת נקודות (וכאמור, צבירת הנקודות רלוונטית לכל עבירות התנועה, לכן נהג שייטען כי מרבית הנקודות שצבר הינן בגין עבירות שאינן מהירות ובשל כך אין לפסול את רישיונו, סביר שטענתו תידחה על ידי בית המשפט). כמו כן, צפוי הנהג לפסילה על תנאי לתקופה של כ-3 שנים. 

שכיחותן של עבירות המהירות הביא לכך שהמשטרה אוכפת סוג זה של עבירות באופן אינטנסיבי ובמגוון רחב של אמצעים אלקטרוניים (כגון: ממל"ז-מד מהירות לייזר, מצלמת מולטונובה, מכשיר ה"דבורה", מכשיר ה-"KR-11" ועוד). 

חשוב לציין ולהדגיש, שוטר אינו יכול לרשום דו"ח (ברירת משפט או זימון לבית משפט) על סמך התרשמות בלבד בדבר מהירות הנהיגה! כמו כן, אף צילום של מד המהירות בניידת על ידי השוטר, כמדד למהירות בה לכאורה נסע רכבו של הנהג החשוד בנהיגה במהירות מופרזת, אינו מהווה ראיה לביצוע עבירת מהירות מצידו של הנהג ולא ניתן לבסס עליו רישומו של דו"ח כזה או אחר. בעת עצירתו של נהג בטענה לנהיגה במהירות מופרזת, חובה על השוטר להציג לנהג את המהירות בה נתפס על גבי צג המכשיר בו נעשה השימוש בלבד (ככל שמדובר במצלמה, צילום הרכב יתקבל בדואר תוך ציון פרטי הרכב, פרטי המצלמה ומיקומה). ככל שחלפה שנה מיום ביצוע העבירה ועד קבלת הדו"ח בגינה, או ארבעה חודשים מיום צילום הרכב ועד קבלת התמונה וההודעה עליה, תחול התיישנות על העבירה (ראה לעניין זה המפורט בנוגע ל"התיישנות דו"חות והזמנות לדין") .

גם בכל הנוגע לחשד, כי נהג היה מעורב בתאונה בשל מהירות מופרזת, יש צורך בבדיקה באחד המכשירים המאושרים לאיתור עברייני מהירות ו/או בדיקות הנדסיות של מומחים לשם קביעה כי נהג רכב שהיה מעורב התאונה נהג במהירות מופרזת, ולא ניתן להתבסס על השערה או על עדי ראייה.

נתפסת נוהג במהירות מופרזת? פנה עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ וייצוג מקצועי. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button