עבירות נשק

אהבתם? שתפו

סעיף 144 בחוק העונשין הוא הסעיף העוסק בעבירות הפליליות הקשורות ברכישה, החזקה, נשיאה הובלה, ייצור, ייבוא, ייצוא וסחר בנשק ללא רישיון ואישור לכך. נשק לפי הגדרת הסעיף הוא כלי שמסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה, תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה וכן כלי שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שמסוגל להכיל חומר כאמור (למעט מכל גז מדמיע).

החומרה שמייחס המחוקק לעבירות נשק ניתנת ללמידה מחומרת הענישה בגין ביצוען של עבירות אלה, כאשר העונשים הקבועים בחוק נעים בטווח שבין 3-15 שנות מאסר בפועל, תלוי בסעיף העבירה. כמו כן, לאור התעצמותה של תופעת הנשק הלא חוקי, התפשטות באוכלוסייה והסכנה הגדולה הטמונה בעבירות מסוג זה לציבור הרחב, נראית אף החמרה בענישה שקובע בית המשפט על המורשעים בעבירות אלה, עד כדי השתת עונשי מאסר בפועל גם על נאשמים נטולי עבר פלילי קודם.

החומרה המיוחסת לביצוע עבירות אלו אף נראית כבר בהליכי מעצר הימים, כאשר על פי רוב הרשות החוקרת דורשת את מירב הימים האפשריים (או קרוב לכך) בכל בקשה להארכת מעצר.

יחד עם זאת, מדובר בסוג עבירות בהן נדרשות רשויות החקירה והתביעה להמציא ראיות נוספות על פריטים שנתפסו (לדוגמא: בדיקות וחוות דעת המאשרות כי אכן מדובר בנשק וכזה שיכול להמית אדם), כאשר טעויות ו/או קשיים שיעלו מראיות אלו יכולים להוות בסיס להגנתו של הנאשם.

במקביל להחמרה של המחוקק עם מבצעי עבירות נשק, מצא המחוקק לנכון לציין במפורש הגנה למי אשר נתפס מחזיק, רוכש, נושא ומוביל נשק ללא רישיון, כאשר לאותו אדם היה רישיון נשק כדין אשר פקע תוקפו וטרם שולמה האגרה לחידושו. במצב שכזה לא ייחשב אותו אדם כמי שמבצע עבירת נשק לפי סעיף 144 לחוק העונשין, ועניינו ייבחן בהתאם להוראות חוק כלי היריה, תש"ט-1949, או התקנות על פיו.

בעבירות מסוג זה ישנה חשיבות מכרעת לייצוג החשוד/הנאשם על ידי עורך דין פלילי הבקיא בתחום ואשר יידע להציג בפני גורמי החקירה/התביעה את השאלות הנכונות והקשות, תוך התבססות על חומרי החקירה (ככל שהוגש כתב אישום) ותוך מציאת הקשיים הראייתיים בתיק שעשויים להוביל לשחרורו של החשוד ולזיכויו (או הפחתה בעונשו) של הנאשם.

זומנת לחקירה, נעצרת או הוגש כנגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירות נשק, פנה עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button