עבירות "צווארון לבן"

אהבתם? שתפו

משמעות המונח "צווארון לבן"
הקודקס הפלילי הוא צבר החוקים המגדירים את סוגי העבירות הפליליות והעונשים עליהן. החוקים השונים בקודקס הפלילי אומנם יוצרים אבחנה בין קטגוריות כלליות של עבירות (למשל עבירות רכוש, עבירות אלימות, עבירות נשקעבירות המתה, עבירות סמים וכו') אך אינם יוצרים אבחנה בין סוגי המאפיינים של ביצוע העבירה ומבצעיה.

וכאמור, חרף היעדר אבחנה זו במסגרת החקיקה והמשפט, ניתן לערוך אבחנה בין שני סוגים כלליים של עבירות ומאפייני הביצוע שלהן: עבירות "צווארון כחול" ועבירות "צווארון לבן".

עבירות "צווארון לבן" ניתנות לאבחנה מיתר העבירות המנויות בקודקס הפלילי, זאת לאור הייחוד באופן ביצוען, זהותו של מבצע העבירה, מהות העבירה, המשאבים באמצעותם מבוצעת העבירה, המסגרת בה מבוצעת העבירה, זהות הנפגעים מביצוע העבירה וקשרם למבצע העבירה ועוד.

בניגוד לעבירות הניתנות להגדרה כעבירות "צווארון כחול", עבירות הצווארון הלבן הינן עבירות אשר במהותן הן עבירות כלכליות, כספיות או רכושיות, אשר לשם ביצוען לא נעשה שימוש כלשהו בכוח פיסי ו/או באמצעות נשק כלשהו. כך, אין המדובר בעבירות אשר נעשות אגב לאיומים כלשהם כלפי הקורבנות.

על פי רוב מדובר בעבירות המבוצעות על ידי מי שמוגדרים "בני המעמד הגבוה", בעלי מקצועות חופשיים ו/או שכירים בתאגידים שונים, אשר עבודתם דורשת לרוב השכלה גבוהה וכאשר לרוב ביצוע העבירה מתרחש ממקום עבודתו של המבצע (בין אם כלפי מקום העבודה עצמו, בין אם כלפי לקוחות, בין אם כלפי קורבנות רנדומליים ובין אם כלפי המדינה ומוסדותיה), תוך עשיית שימוש וניצול משאבי מקום העבודה, מעמדו של המבצע והמידע אליו חשוף (לא מדובר בתנאים מצטברים).

עבירות צווארון לבן כוללות בעיקרן נטילת כספים ו/או רכוש בדרכי רמייה מתוחכמות, הונאה, העלמת מידע ועובדות, ניצול מעמד ולעיתים אף כזה העולה כדי הפרת אמון, ניצול כוח פוליטי וכו'. כמו כן, לא ניתן להגביל עבירות אלו אך ורק לעבירה של נטילת רכוש או כספים, וניתן לראות בסוג זה של עבירות אף קבלת דברים (לאו דווקא חומריים) באמצעות מתן ו/או קבלת טובות הנאה.

מאפיין נוסף של עבירות "צווארון לבן" היא העובדה, כי על פי רוב עבירות אלה אינן מכוונות כלפי קורבנות ספציפיים, אלא מדובר במעשים אשר הנפגע מהם הוא הציבור בכללותו או ציבור רחב יחסית אשר למבצע העבירה ולו אין בהכרח היכרות אישית (ראו למשל עבירות של הרצת מניות, קבלת/מתן שוחד על ידי נושאי משרה, עבירות של הפרת אמונים וכו').

כאמור, אין המדובר בהגדרה מוחלטת, אלא בהגדרה כללית המבוססת בעיקרה על אופיין וטיבן של העבירות ואשר על פי רוב מבצען אינם נמנים עם "העבריין הקלאסי" המצטייר בעיני רוחו של כל אדם מן היישוב אלא עם האדם המחוייט והמעונב הנמצא מאחורי מחשב. יחד עם זאת ברור, כי גם אם מדובר בסטודנט קשה יום אשר פעל במסגרת עבודתו להונאת ענק של לקוחות החברה בה עובד, או שלחילופין ניצל את תפקידו ואת עבודתו לצורך העלמת מידע מרשויות המס, הרי שגם הוא ייחשב כעבריין "צווארון לבן". דוגמא נוספת היא אדם נורמטיבי אשר מחזיק במספר נכסים ומשכירם מבלי לדווח על הכנסותיו מאותם נכסים, אשר עשוי לגלות ביום בהיר אחד כי הוא חשוד בביצוע עבירות פליליות בשל אי הדיווח לרשויות.

מה הן עבירות "צווארון לבן" נפוצות?
בין העבירות המזוהות ביותר כעבירות "צווארון לבן" ניתן למצוא את העבירות הבאות (רשימה לא סגורה):
• שוחד
• רישום כוזב במסמכי תאגיד
• עבירות מס
• הונאה
• מרמה
• עבירות בניירות ערך
• מעילה
• שימוש במידע פנים

יחסן של רשויות החוק לעבירות "צווארון לבן"
כאמור, העובדה שאין המדובר בעבירות המשלבות בביצוען אלימות ומבצעי העבירות נתפסים כאנשים משכילים אשר אינם מהווים סכנה לשלום הציבור (במובן הפיסי), אין בה בכדי להקטין את החומרה בה נבחנות עבירות אלה על ידי רשויות האכיפה והשפיטה.
העובדה שעבירות אלו נקשרות עם פגיעה אשר לרוב עשויה להיות רחבת היקף, וכן הפוטנציאל הטמון בעבירות מסוג זה לשם השפעה על מרקם החיים בארץ והיקשרותן של עבירות אלו לשחיתות ציבורית/חברתית/שלטונית, מביאים את רשויות אכיפת החוק ובתי המשפט להחמרה בעבירות אלו, הן באכיפה והן בענישה (אשר באה לידי ביטוי בקנסות גבוהים מאוד, פיצויים גבוהים, עונשי מאסר על תנאי ומאסר בפועל ממושכים, וכאשר מבצע העבירה אף נדרש לאישורים ספציפיים לעסוק במקצוע במסגרתו ביצע את העבירה הרי שמעמיד בסיכון גדול את יכולתו להמשיך ולעסוק במקצוע).

חשיבות הייצוג המקצועי בתיקי "צווארון לבן"
אופיין המיוחד של עבירות ה"צווארון לבן" דורש אף ייצוג בהתאם. על פי רוב מדובר בעבירות אשר לשם הוכחת ביצוען נדרשות יחידות התביעה להצגה של מסמכים רבים ושונים, הנוגעים לחוקים שונים ורבים. התמודדות משפטית בתיקים מסוג זה הינה מאומצת, ממושכת וסבוכה, ודורשת עבודה מקצועית קפדנית ומדוקדקת, תוך שימת לב לפרטים הקטנים ביותר.

זומנתם לחקירה בחשד לביצוע עבירות "צווארון לבן"? הוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירות אלו? פנו למשרדנו עוד היום לשם קבלת ייעוץ וייצוג מקצועי המתואמים לנסיבות עניינכם.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button