פסילה מנהלית

אהבתם? שתפו

סעיף 47 בפקודת התעבורה קובע אפשרות לפסילה מנהלית של רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, לתקופות קצובות של 30-90 יום (בהתאם למקרים כפי שיפורטו להלן), בסמוך למועד התרחשות האירוע/העבירה ועוד בטרם הוגש כתב אישום כנגד הנהג. חשוב לציין כי גם שוטר בדרגה זוטרה רשאי ליטול מנהג את רישיון הנהיגה שלו, אך זאת תוך זימונו לשימוע בפני קצין וככל שזה יתרחש בתוך 3 ימים מיום נטילת הרישיון. עם נטילת הרישיון מנהג חלה על נוטל הרישיון חובה למסור לנהג אישור בדבר נטילת רישיונו.

שים לב!

אם נדרשת להתייצב לשימוע בפני קצין משטרה, אך נמנעת מלעשות כן, ייחשב הדבר כאילו אין בכוונתך לטעון כנגד פסילת רישיונך מנהלית ואתה צפוי לכך שרישיונך ייפסל מנהלית שלא בנוכחותך ("פסילה בהיעדר")! לכן מומלץ ביותר להתייצב לשימוע כפי שנקבע.

פסילה מנהלית ל-30 יום

פסילה מנהלית ל-30 יום נעשית במקרים בהם נהג ביצע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, כלהלן:

 • אי ציות להוראות רמזור אדום ותמרורי "תן זכות קדימה" ו"עצור".
 • נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או נהיגה תחת השפעת סמים
 • נהיגה ברכב המהווה סכנה למשתמשים בדרך.
 • עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה.
 • חציית קו הפרדה רצוף.
 • נהיגה במהירות החורגת מהמותר ואינה ברירת קנס, קרי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
 • סיכון הולכי רגל במעבר חצייה.
 • הסעת נוסעים בכמות העולה על המותר לאותו סוג רכב, ובלבד שההסעה הינה בשכר.
 • נהיגה ברכב אשר משקלו הכולל והמטען אשר נושא חורגים ב-25% או יותר מהמשקל המותר.
 • הסעת נוסעים ביתר מהמותר עפ"י הכתוב ברישיון הרכב במונית.
 • נהג חדש צעיר הנוהג ללא מלווה בתקופה בה חייב במלווה.
 • נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי, המסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים ובמושב שלצדו אין מלווה.
 • הנוהג שיכור ברכב, או בהיותו ממונה על רכב בדרך או מקום ציבורי. הממונה על רכב- מי שעוסק בהוראת נהיגה, בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב ו/או מי שיושב לצדו של נהג חדש ברכב, לצורך מילוי חובת הליווי.
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל או המשך בנסיעה, כאשר ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, כאשר המחסום שלפני המסילה חוסם את הדרך או חלק ממנה או נע לקראת חסימת הדרך או פתיחת, כאשר רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.

פסילה מנהלית ל-60 יום

סמכות פסילה מנהלית ל-60 יום אינה מוגבלת לסוג מסוים של עבירות כפי שניתנה הסמכות לפסילה ל-30 יום. סמכות הפסילה המנהלית ל-60 קיימת בכל מקרה בו התקיימה תאונת דרכים ואף אם לא נגרמו פגיעות בגוף. הסמכות שניתנה לקצין לפסול את רישיונו של נהג למשך 60 יום אינה סמכות שרירותית ומוחלטת, ועל קצין המשטרה להפעיל שיקול דעת ולהורות על פסילת הרישיון לתקופה של 60 יום אך ורק כאשר הוא סבור שישנן די ראיות לכאורה לשם הגשת כתב אישום כנגד אותו נהג בגין גרימת התאונה, אך גם במקרה בו ישנן די ראיות רשאי הקצין להפעיל שיקול דעת ולהימנע מפסילת רישיונו של הנהג.

פסילה מנהלית ל-90 יום

במקרה של תאונה אשר בגינה נגרם מותו של אדם, בסמכותו של קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה להורות על פסילת רישיונו של אדם מלנהוג לתקופה של 90 (בכפוף לשימוע), וזאת ככל שישנן מספיק ראיות לכאורה לשם הגשת כתב אישום כנגד הנהג. בניגוד לפסילה למשך 30 ו-60 יום, בהן ניתנת לקצין המשטרה הסמכות להפעיל שיקול דעת בדבר הוראה על פסילה מנהלית, הרי שבכל הנוגע לפסילה בשל תאונה קטלנית חייב הקצין לפסול את רישיונו של הנהג למשך 90 יום ככל שישנן ראיות לכאורה המספיקות לשם הגשת כתב אישום.

קצין פסל לי מנהלית את רישיון הנהיגה, האם ניתן לבטל את הפסילה או לקצרה?

פסילה מנהלית אינה גזירת גורל אשר אין לה תקנה. לא מן הנמנע, כי למרות שרישיונו של נהג נפסל מנהלית (ואף אם הפסילה היא למשך 90 יום ובגין תאונה שגבתה קורבנות) יוחזר לנהג רישיונו עוד קודם לתום תקופת הפסילה המנהלית. בקשה לביטול או קיצור תקופת הפסילה יש להגיש לבית המשפט לתעבורה אשר בתחום שיפוטו נעברה העבירה, וזה ידון בבקשה תוך בחינת מסוכנותו של מבצע העבירה (בין היתר לאור בחינת עברו התעבורתי) וכן קיומן של ראיות לכאורה להרשעתו של עובר העבירה בגין אותה עבירה.

על כן, ככל שרישיונך נפסל מנהלית, הדבר הנכון והנדרש לעשות הוא לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך-דין תעבורה סמוך ככל הניתן למועד הפסילה. פנייה מהירה וייעוץ נכון, עשויים להוות את ההבדל בין פסילה מנהלית ממושכת ובין השבת רישיון הנהיגה במינימום זמן האפשרי.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button