רשלנות מקצועית

אהבתם? שתפו

רשלנות מקצועית היא למעשה התנהלות של בעל מקצוע אשר אינה עולה בקנה אחד עם התנהלותו המצופה בנסיבות העניין ומומחיותו בתחום.

הוראת החוק הרלוונטית לעניין רשלנות מקצועית נמצאת בסעיף 35 לפקודת הנזיקין, וזו קובעת כי בעל מקצוע אשר לא ביצע את המוטל עליו בזהירות ובמיומנות הנדרשות מהאדם הסביר (כאשר למבחן האדם הסביר ישנם שני חלקים הבוחנים הן התנהלות של בעל מקצוע סביר מאותו תחום והן אדם סביר מן היישוב), ייחשב כמי שהתרשל בעבודתו.

חשוב לציין, כי לא כל התרשלות מקצועית מקימה עילת תביעה כנגד בעל המקצוע, ולשם הקמת עילה זו על הטוען לרשלנות להוכיח פגיעה ממשית שנגרמה לו כתוצאה מהתרשלותו של בעל המקצוע. כמו כן, על הטוען לקיומה של רשלנות להראות כי לבעל המקצוע ישנה חובת זהירות כלפי הלקוח וכי זו הופרה בשל התנהלותו של בעל המקצוע אשר אינה עומדת ברף הסבירות המתבקשת ממנו בנסיבות העניין. לבסוף, על הטוען לרשלנות להוכיח, כי בין התנהלותו של בעל המקצוע ובין הנזק שנגרם לטוען, קיים קשר סיבתי.

משרדנו הינו בעל ניסיון וותק רב בתחום תביעות בגין רשלנות מקצועית, ומעניק ליווי אישי ללקוח החל ממועד גרימתו של הנזק ועד להשגת התוצאה הטובה ביותר ללקוח. אם נפגעת או נגרם לך נזק כלשהו בשל רשלנותו של בעל מקצוע, פנה מיידית למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button