רשלנות רפואית

אהבתם? שתפו

לא אחת נגרמים למטופלים נזקים גופניים שמקורם בחריגה מרמות זהירות סטנדרטיות מצד הגורם המטפל. חריגה שכזו עשויה לעלות כדי רשלנות רפואית, וככל שיוכח קשר סיבתי בין התנהלותו הרשלנית של הגורם המטפל ובין הנזק שנגרם למטופל, הרי שהמטופל יהיה זכאי לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.

הגדרת רשלנות הרפואית אינה בלעדית להליך רפואי דה פקטו, והיא עשויה להתגלות גם בעצם האבחון הרפואי, בקבלת הסכמתו של המטופל לקיומו של הליך רפואי כזה או אחר, היעדר רישום ותיעוד כנדרש וכו'.

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית (איננו מייצגים חברות ביטוח) והינו בעל ניסיון רב בניהול תביעות מסוג זה החל ממועד גרימת הנזק ועד להשגת התוצאה המיטבית והמרבית ללקוח.

 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button