שיטת הניקוד

אהבתם? שתפו

שיטת הניקוד החדשה קובעת נקודות חובה הנרשמות לחובתו של נהג אשר ביצע עבירת תנועה. כמעט כל עבירות התנועה אוצרות בחובן נקודות חובה, וכאשר אלו מצטברות לכמות מסוימת (כפי שנקבעה בחלק ז' בתקנות התעבורה- תשכ"א 1961), יידרש הנהג לאמצעי תיקון כמפורט בתקנות לשם המשך החזקה ברישיון הנהיגה.

חשוב להבהיר, אמצעי התיקון אינו מהווה לכשעצמו כאמצעי למחיקת נקודות, ואלו יימחקו בחלוף הזמן הקבוע בחוק. אמצעי התיקון הינו "אמצעי חינוך" לנהגים, ובהתאם לכמות הנקודות שצבר הנהג, כך יוחמר אמצעי החינוך ועצם האפשרות להחזיק ברישיון נהיגה.

להלן טבלה המתמצתת את קביעת החוק בנוגע למספר הנקודות, תוקפן של הנקודות ואמצעי התיקון הנדרש לשם המשך החזקה ברישיון נהיגה:

 

 

מס' הנקודות אמצעי התיקון לשם המשך החזקה ברישיון תוקף הנקודות
0-11 לא נדרש כעבור שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה הנקודות נמחקות
12-23 קורס בסיסי לנהיגה נכונה + מבחן בסיום הקורס.

12-21 נק'- כעבור שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה יימחקו הנקודות.

22-23 נק'- תוקף הנק' יוארך ל4 שנים.

24-35 קורס מתקדם (ייעודי) לנהיגה נכונה + מבחן בסיום הקורס. תוקף הנק' יוארך ל4 שנים.
36 ומעלה פסילה אוטומטית של רישיון הנהיגה לתשעה חודשים. חידוש רישיון לאחר מעבר מבחן עיוני (תיאוריה). תוקף הנק' יוארך ל4 שנים.
72 או 36 בפעם השנייה בתוך 6 שנים פסילה אוטומטית של רישיון הנהיגה לתשעה חודשים. חידוש רישיון לאחר מעבר מבחן עיוני (תיאוריה), מבחן מעשי (טסט) ובדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. תוקף הנק' יוארך ל-4 שנים.

 

 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button