שפי פז במכתב התראה לעורך החוץ של עיתון "הארץ"

מן התקשורת

לקוחות משרדנו, שפי פז וסוזי כהן מובילות מאבק תושבי שכונות דרום תל אביב כנגד מסתנני העבודה הלא חוקיים, פנו באמצעות משרדנו במכתב התראה בטרם הגשת תביעה לעורך חדשות החוץ של עיתון "הארץ" לאחר שזה כינה אותן בחשבון ה"טוויטר" שלו "יודו נאציות" "מנהיגות חברתיות ניאו נאציות" ו"ניאו נאציות".

כתבה מלאה מאקו שפי פז אסף רונאל (1)

Call Now Button