תאונות דרכים

אהבתם? שתפו

תאונות דרכים הינן דבר שכיח מאוד בישראל, והדבר אך ברור לאור שטחה הקטן של המדינה אל מול ריבוי כלי הרכב הנוסעים בה.

תאונת דרכים עשויה שכלל לא לגרור הליך משפטי כלשהו, זאת לרוב במקרה בו מדובר בתאונה שהנזק היחיד שנגרם בעטייה הוא נזק לרכוש. במקרה שכזה כלל אין חובת דיווח על התאונה למשטרה ולרוב, אף אם מי מהמעורבים בתאונה ידווח על התאונה למשטרה, זו תבחן את המקרה בצורה כללית וככל שאין נפגעים בגוף או בנפש [וככל שכלל המעורבים בתאונה מוסרים פרטיהם, אינם נמלטים מזירת האירוע, אינם טוענים לרשלנות קיצונית של מי מהמעורבים (למשל אי ציות להוראות תמרור או רמזור) ואין המדובר על תאונה בה מעורב רכב צבאי/משטרתי] יופנה המודיע לחברת הביטוח המבטחת את רכבו כאשר בידיו אישור משטרה על עצם התרחשות התאונה ולא מעבר לכך. אחרת, צפויה המשטרה לפתוח בחקירת התאונה, הליך שלא מן הנמנע שאף יגרור הגשת כתבי אישום בהמשך כנגד מי מהמעורבים ואף אם לא נגרמו נזקים בגוף או בנפש בעטייה של התאונה.

המקרה שונה כאשר מדובר בתאונות דרכים בגינן נגרמו פגיעות בגוף למי מהמעורבים.

ככל שמדובר בנפגעים, ואף אם רמת הפגיעה הינה קלה ביותר, ייפתח תיק חקירה בגינו עתידים להיות מוגשים כתבי אישום. חשוב להדגיש, כי חומרת כתב האישום והחומרה שתיוחס לעצם התאונה נבחנת לאור רמת הפגיעה שנגרמה וכן חומרתם של מעשים אשר בעטיים נגרמה התאונה. רוצה לומר, תאונה בין שני כלי רכב, אשר בעטייה נגרמה פגיעה קלה לאחד מן הנוסעים ובשל כך הוחלט על הגשת כתב אישום כנגד הנהג תוך ציון כי לא שמר מרחק מהרכב השני, אין חומרתה כחומרת כתב האישום שיוגש כנגד נהג אשר גרם תאונת דרכים זהה ולרמות פגיעה זהות, אך התרחשות התאונה התאפשרה בשל היותו של הנהג תחת השפעת אלכוהול ותוך שחלף בנסיעה על פני רמזור אדום.

חומרת הנסיבות שמסביב לאירוע התאונה עצמו עשויות להוות את ההבדל לא רק בחומרת סעיפי האישום והענישה במקרה של הרשעה בדין, אלא גם את ההבדל המיידי בין פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה (לתקופות של בין 30-60 יום ואף הארכת התקופות ע"י בית המשפט) בגין התאונה ובין הותרת רישיונו של הנהג בידיו (לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה האפשרות לפסול רישיונו של אדם פסילה מנהלית ברגע שהיה מעורב בתאונה וככל שיש בידיו ראיות לכאורה אשר מספיקות לשם הגשת כתב אישום, אך עצם הפסילה נתונה לשיקול דעתו של הקצין. ככל שחומרת הנסיבות סביב אירוע התאונה גדלה, כך קטן הסיכוי שקצין המשטרה יבחר להימנע מפסילת רישיונו של נהג לתקופה של 60 יום ויתרה מכך, התביעה אף עשויה לדרוש את פסילת רישיונו של הנהג עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו).

במקרה בו מדובר בתאונה קטלנית, הרי שאז מחויבת המשטרה בפתיחת חקירה וממצאיה יועברו לפרקליטות לשם הגשת כתב האישום. המלצה על הגשת כתב אישום מחייבת את פסילת רישיונו של הנהג לתקופה של 90 יום, כאשר חומרת הנסיבות סביב התרחשותה של התאונה עצמה עשויה להביא לכך שלא רק סעיפי האישום יהיו מחמירים יותר, אלא שגם עם הגשת כתב האישום תדרוש הפרקליטות את פסילת רישיונו של הנהג עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.

הרשעה כאמור בגרימת תאונה קטלנית, נושאת בחובה אפשרות סבירה ביותר לענישה מחמירה בדמות מאסר בפועל ושלילת רישיון בפועל ועל תנאי לתקופות ממושכות ביותר ואף לצמיתות.

אשר על כן, ככל שהיית מעורב/ת בתאונת דרכים אשר התרחשותה דווחה למשטרה, אם המדובר בתאונה אשר גרמה לנזק לרכוש בלבד ובפרט אם מדובר בתאונה שגרמה לפגיעות בגוף ו/או בנפש, מומלץ להתייעץ בנושא עם עורך-דין תעבורה לשם עריכת תמונת מצב מקיפה בדבר הסיכונים הנשקפים לך מאותה תאונה.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפולל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button