תיקי נפילה

אהבתם? שתפו

בחיי היום-יום קורה לא אחת שאדם מועד ונופל, שלא באשמתו, במקומות שונים אשר אינם בשליטתו ואחריותו (שטחים ציבוריים ו/או פרטיים), לדוגמא (בלתי ממצה): בתי עסק שונים, קניונים, בריכה שחייה, מגרשי ספורט, בתי מלון, גן-חיות, רכבת, אוטובוס, גני-שעשועים, פארקים ואף סתם כך ברחוב.

אומנם, לא כל נפילה גוררת בהכרח אחריות מטעמו של אחר, אך לא מן הנמנע כי נפילות שכאלה עלולות להיגרם בשל סיבות שונות [כדוגמת פגמים במדרכה, רצפה רטובה, מכשול להולכי רגל, גורמים שונים הבולטים מעל פני הקרקע, בור פתוח, אי תקינות של מכשירים (למשל מדרגות נעות), חוסר בתאורה במקום בו נדרשת וכו'] אשר בנסיבות רלוונטיות יהיה אותו אדם שנפל זכאי לפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לו בעטייה של הנפילה מהגורם האחראי (בעל בית העסק, חברת הניהול, הרשות המקומית וכו').

נפלתי ונחבלתי, מה עליי לעשות?

במידה ונחבלת כתוצאה מנפילה במקום שאינו בשליטתך, ישנה חשיבות מכרעת להתנהלותך מרגע הנפילה והחבלה. להלן מספר כללי עשה ואל תעשה במקרה של נפילה.

אל תעשה

טעות נפוצה בקרב נפגעי תאונות, היא פנייה יזומה מטעמם לגורמים שונים ומשונים לשם ייעוץ והכוונה כיצד לנהוג לאחר התאונה ומהן הדרכים האולטימטיביות למימוש זכאותם לפיצוי כזה או אחר. וכאמור, פנייה שכזו יכולה, במקרה הטוב, להטעות ולבלבל את הנפגע בנוגע לאופן התנהלות נדרש ונכון, ובמקרה הפחות טוב אף להביא לטעויות קרדינליות אשר עלולות לגרום לכך שזכויותיו של הנפגע ייפגעו בהמשך.

כחלק מאותן פניות יזומות מטעם הנפגעים, נעשות לא אחת פניות של הנפגעים עצמם לחברות הביטוח, זאת תוך מסירת פרטים ונתונים (אף אם בתום לב) לנציגי החברה ולחוקרים מטעמה אשר לא רק שאין במסירתם בכדי להועיל לנפגעים אלא שיש בהם בכדי לפגוע בטענותיהם של הנפגעים עצמם. חשוב לציין, כי חברות ביטוח בכלל וחוקרים מטעמן/ מטעם האחראים על מקום ההתרחשות בפרט, נוטים להקליט כל שיחה עם מבוטח/נפגע שטוען לפגיעה, כאשר פרטים שעשויים לשמש לרעת הנפגע ולשם הימנעות מתשלום פיצויים בגין התאונה הינם בגדר "הלחם והחמאה" של אותן חברות, והן רק מחכות לתפוס את הנפגע כושל בלשונו לשם עשיית שימוש בדבריו כנגדו.

לכן, הדבר הנכון והחכם לעשות, הוא פנייה להתייעצות עם עורך-דין המומחה בתחום בטרם הידברות כלשהי עם חברות הביטוח, נציגים מטעמן ו/או כל אדם אחר אשר ינסה לתחקר אתכם בנוגע לאותה תאונה. בכל אופן, אין לחתום על מסמך כלשהו למי מבין האמורים לעיל בטרם התייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

עשה

ראשית, חשוב מאוד לפנות בסמוך ככל הניתן למועד החבלה לקבלת טיפול רפואי, תוך ציון מלוא פרטי האירוע שהוביל לנפילה בפני הצוות הרפואי (לרבות בפני צוותי הפינוי של מגן דוד אדום ככל שאלו מוזמנים למקום) ולוודא כי הפרטים אכן נרשמים במלואם וכפי שנמסרו על ידי הנפגע (אל תתבייש לתקן את הצוות אם דברים נרשמו בצורה שאינה תואמת את ההתרחשות בפועל). יש לשים דגש על כך שתלונות על כאבים שונים ומגבלות שונות בתנועה יצוינו אף הן בדו"ח הבדיקה הרפואית. מומלץ להימנע ממסירת חלקי פרטים שכן שינוי גרסה לנסיבות האירוע והנזקים שנגרמו בהמשך, עלול לפגום במהימנות גרסתו של הנופל לגבי האירוע הנטען ונזקיו. כמו כן, חשוב מאוד לצלם ולתעד את כלל הפגיעות שנגרמו בעטייה של הנפילה.

שנית, איתור עדים לאירוע אשר יכלים להעיד על אופן ההתרחשות והקשר שבין הנפילה והנזק ובין גורם שאינו בשליטת הנופל, איסוף פרטי העדים ודרכי התקשרות עימם ובהמשך הזמנתם למתן תצהיר בפני עו"ד על שהתרחש ולשם "הקפאת הזיכרון". בנוסף לאיתור העדים, רצוי מאוד לצלם את מקום האירוע סמוך ככל הניתן להתרחשותו של האירוע, זאת על מנת שהתמונות יישקפו באופן ראוי ומציאותי את מקום ההתרחשות ביום המקרה ובטרם יוסר/יתוקן המכשול או הגורם האחר שגרם לנפילה. חשוב לציין, כי לאחר שבידי הנופל תמונות ממקום האירוע, מומלץ להתקשר ולדווח על המפגע לגורם האחראי, זאת מכיוון שבתיקונו של המפגע יש בכדי להראות על אחריותו של אותו גורם למקום ולמפגע. ככל שהמפגע תוקן, הרי שהגורם האחראי למעשה מכיר בכך שהיה מפגע שנדרש תיקון. ככל שהמפגע לא תוקן, אומנם לא מן הנמנע שיהיה צורך בהוכחת אחריותו של אותו גורם למפגע, אך משזה יוכח יתקשה הנושא באחריות להסביר מדוע למרות שקיים מפגע נמנע מתיקונו ועל אף שיודע כי הוא האחראי לו.

שלישית, שמירת מסמכים ואישורים בדבר טיפולים רפואיים שנעשו, בדיקות, פיזיוטרפיה, עלויות של תרופות וטיפולים, עלויות נסיעות בתחבורה ציבורית, עלויות עזרה מגורם נוסף לשם התנהלות יום יומית וכל נתון אחר אשר מעיד על הוצאות שנגרמו לאותו נופל בגין האירוע הנזיקי.

רביעית, בדיקת קיומן של פוליסות ביטוח קיימות (לרבות פוליסות ביטוח פרטיות ופוליסות נוספות כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח תלמידים, ביטוח אובדן כושר עבודה וכיוצ"ב). חשוב להבהיר, כי במקרה של תביעת האחראי על מקום הנפילה, פיצויים שעתידים להתקבל מפוליסות ביטוח פרטיות אינם קשורים לכספי פיצויים הנתבעים מהגורם האחראי למקום הנפילה, ומשכך ככל שיתקבלו לא יקוזזו מסכום התביעה שיוגש כנגד בעל הנכס בו התרחשה הנפילה.

חמישית, ולמעשה הכלל החשוב ביותר, פנה מוקדם ובסמוך ככל הניתן למועד האירוע לעורך-דין המתמחה בתחום על מנת שזה ידריך אותך באופן מקצועי ויסביר לך כיצד עליך לנהוג לשם קבלת הפיצוי המירבי המגיע לך.

משרדנו הינו משרד בעל וותק וניסיון רב בתחום הנפילות, ונשמח לסייע לך לקבל את מלוא זכויותיך המגיעות לך בעקבות תאונת נפילה.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפוללל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button